Học trực tuyến

BÀI 45: Hệ Mặt Trời và Ngân Hà tiết 1

  •   Xem: 40
  •   Thảo luận: 0
CH Đ11: TRÁI ĐT VÀ BU TRI BÀI 35: HỆ MT TRI VÀ NGÂN HÀ
Môn học: KHTN - Lớp: 6
Thời gian thc hiện: 3 tiết

I. Mục tiêu
1.    Kiến thức:
- Trình bày được Mt Trời và sao phát sáng, Mặt Trăng, các hành tinh và sao chi phản xạ ánh sáng Mặt Trời.
- Mô tả được sơ lược cu trúc của hệ Mặt Trời, nêu được các hành tinh cách MTrời các khoảng cách khác nhau và có chu kì quay khác nhau.
- Vận dụng được tranh ảnh để chỉ ra được hệ Mặt Tri là một phần nhỏ của Ngân Hà.
2.   Năng lực:
2.1. Năng lực chung
- Năng lc tự chủ và tự học: tìm kiếm thông tin, đọc sách giáo khoa, quan sát tranh ảnh để tìm hiểu về hệ Mặt Trời, Ngân Hà và lý do vì sao ta nhìn thấy được sao, Mặt Trăng, hành tinh, sao chổi.
- Năng lc giao tiếp và hợp tác: thảo lun nhóm để tìm ra các khái niệm, hợp tác trong thc hiện các hot động học tập.
- Năng lc giải quyết vn đề và sáng tạo: gii quyết các câu hỏi, vn đề liên quan đến kiến thc trong bài hc, giải quyết vấn đề khó khăn và sáng tạo trong các hoạt động học tập.
2.2. Năng lực khoa hc tự nhiên
- Trình bày được sơ lược cấu tạo của hệ Mặt Trời gồm Mặt Trời, 8 hành tinh và các tiểu hành tinh, vệ tinh, sao chổi.
- Trình bày được các hành tinh chuyển động xung quanh Mặt Trời theo cùng một chiều.
 
- Trình bày được khái niệm chu kì và phân biệt được mỗi một hành tinh sẽ có mt chu kì khác nhau.
- Phân biệt được trong hệ Mặt Trời bao gồm sao, hành tinh, vệ tinh, sao chổi và chỉ có sao phát sáng (Mặt Trời), còn các hành tinh và sao chổi phản xạ ánh sáng Mặt Trời.
- Trình bày đưc khái niệm Ngân Hà.
- So sánh được độ ln ca Hệ Mặt Trời và Ngân Hà.
3.   Phẩm chất:
Thông qua thc hiện bài học sẽ tạo điều kiện để học sinh:
- Chăm học, chịu khó tìm tòi tài liệu và thc hiện các nhiệm vụ cá nhân nhằm tìm hiểu về sơ lược cấu tạo của hệ Mặt Tri, Ngân Hà và lý do vì sao ta nhìn thấy được sao, Mặt Trăng, hành tinh, tiểu hành tinh, sao chổi.
- Có trách nhiệm trong hoạt động nhóm, chủ đng nhận và thực hiện nhim vụ thc hành trong giờ hc.
- Trung thc, cẩn thn trong thc hành, ghi chép thực hiện nhiệm vụ trong gihọc.
II. Thiết bị dạy học và hc liệu
- Máy chiếu, laptop, bút chỉ.
- Hình ảnh về hệ Mặt Trời, Ngân Hà.
- Hình ảnh, video về chuyển động của hệ Mặt Trời
III. Tiến trình dạy hc
1. Hoạt động 1: Xác đnh vấn đề học tp là tìm hiểu về hệ Mặt Tri và Ngân Hà.
a) Mục tiêu: Giúp học sinh xác đnh được vn đề cần học tp là tìm hiu về sơ lưc cấu tạo của hệ Mặt Tri, Ngân Hà và lý do ta nhìn thấy Mt Trời, Mặt Trăng và các hành tinh, sao chổi.
b) Nội dung: Học sinh trả lời cá nhân để kim tra kiến thc nền của học sinh về sơ lược cấu tạo của hệ Mt Trời, Ngân Hà và lý do ta nhìn thấy Mặt Trời, Mặt Trăng và các hành tinh, sao chổi.
c) Sản phẩm:
Câu trả lời của học sinh
d) Tổ chức thực hin:
- GV đặt các câu hỏi:
+ Cấu tạo sơ lược ca hệ Mặt Trời gồm nhng gì?
+ Ngân Hà là gì? So sánh độ lớn của hệ Mặt Trời và Ngân Hà.
+ Tại sao ta có thể nhìn thấy Mặt Trời, Mặt Trăng và các hành tinh, sao chổi?
 
- GV gọi ngẫu nhiên học sinh trả lời. Nhng HS trình bày sau không trùng nội dung với HS trình bày trước. GV liệt kê đáp án của HS trên bng.

2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới
Hoạt động 2.1: Tìm hiểu về hệ Mặt Trời.
a) Mục tiêu:
- Trình bày được hệ Mặt Trời bao gồm Mặt Trời, 8 hành tinh (Thủy Tinh, Kim Tinh, Trái Đất, Ha Tinh, Mộc Tinh, Thổ Tinh, Thiên Vương Tinh, Hải Vương Tinh) và các tiểu hành tinh, vệ tinh, sao chi, các thiên thạch và khói bụi.
- Nêu được khái nim chu kì quay của hành tinh là thời gian để hành tinh chuyển động một vòng xung quanh Mặt Trời.
- Trình bày được mi hành tinh khác nhau đều có chu kì quay khác nhau.
b) Nội dung:
- Trình bày đưc sơ lược cấu tạo của hệ Mặt Trời.
- Trình bày được khái niệm chu kì chuyển đng quanh Mặt Trời, mối quan hệ gia chu kì chuyển đng ca các hành tinh quanh Mặt Trời và khoảng cách của chúng đến Mặt Trời.
c) Sản phẩm: Đáp án của HS, có thể là:
- Trình bày được hệ Mặt Trời bao gồm Mặt Trời, 8 hành tinh (Thủy Tinh, Kim Tinh, Trái Đất, Ha Tinh, Mộc Tinh, Thổ Tinh, Thiên Vương Tinh, Hải Vương Tinh) và các tiểu hành tinh, vệ tinh, sao chi, các thiên thạch và khói bụi.
- Chu kì quay của hành tinh là thời gian để hành tinh chuyển đng một vòng xung quanh Mặt Trời.
- Các hành tinh có khoảng cách đến Mặt Trời khác nhau nên có chu kì quay khác nhau.
d) Tổ chức thực hin:
GV chia hc sinh thành 4 nhóm.
+ Nhóm 1, 2: Tìm hiểu sơ lược cấu trúc của hệ Mặt Trời.
+ Nhóm 3, 4: Tìm hiu khái niệm chu kì quay và mi quan hệ gia chu kì chuyển động của các hành tinh quanh Mặt Trời và khoảng cách ca chúng đến Mặt Trời.
GV gọi ngẫu nhiên một HS đại diện cho một nhóm trình bày, các nhóm khác bổ sung (nếu có).
Hoạt đng 2.2: Tìm hiểu về ánh sáng của các thiên thể.
 
a) Mục tiêu:
- Phân biệt được chỉ có sao phát sáng: Mt Trời là sao.
- Giải thích được lý do ta nhìn thấy các hành tinh, vệ tinh là nhờ nó được sao chiếu sáng
b) Nội dung:
-  HS đọc SGK, quan sát hình 45.2, 45.3 và trả lời câu hỏi của GV.
c) Sản phẩm: Đáp án của HS, có thể là:
- Các hành tinh có cả phần tối và phần sáng, do đó chúng không tphát ra ánh sáng. Ánh sáng từ các hành tinh mà ta nhìn thy có được là do Mặt Trời chiếu sáng các hành tinh và chúng lại phản xạ ánh sáng Mặt Trời chiếu ti Trái Đất.
d) Tổ chức thực hin:
Tìm hiểu lý do ta quan sát được Mặt Trời, Mặt Trăng, các hành tinh, sao chổi.
+ HS trả lời câu hi: Các hành tinh có tự phát ra ánh sáng không? Vì sao?
-  GV gọi ngẫu nhiên một HS trình bày, các HS khác bổ sung (nếu có).
- GV nhận xét và chốt nội dung về lý do ta quan sát được Mặt Trời, Mặt Trăng, các
hành tinh, tiểu hành tinh, sao chổi; ghi chép li nội dung chính.
Hoạt động 2.3: Tìm hiểu về Ngân Hà. a) Mục tiêu:
- Trình bày được Ngân Hà là một dải sáng màu bạc vắt qua trên bu trời.
- Trình bày được Ngân Hà là tập hợp của rt nhiều sao, bao gồm cả Mặt Trời.
- So sánh được hệ Mt Trời chỉ là một phần nhỏ của Ngân Hà.
- Vận dụng chỉ ra được Mặt Trời là ngôi sao gn Trái Đất nhất.
b) Nội dung:
- Trình bày được khái niệm và đăc điểm sơ lược cấu tạo của Ngân Hà.
- So sánh kích thước ca hệ Mặt Trời và Ngân Hà.
- Chỉ ra được ngôi sao gần Trái Đất nhất.
c) Sản phẩm: Câu trlời của HS, có thể là:
+ Ngân Hà là một di sáng màu bạc vắt qua trên bầu trời.
+ Ngân Hà là tập hợp của rất nhiều sao bao gm cả Mặt Trời.
+ Hệ Mặt Trời chỉ là một phần nhỏ của Ngân Hà.
 
d) Tổ chức thực hin:
- GV giao nhiệm vụ hc tập theo nhóm đôi, trả lời các câu hỏi:
+ Đặc điểm sơ lược cu tạo của Ngân Hà là gì?
+ So sánh độ lớn của hệ Mặt Trời và Ngân Hà.
+ Ngôi sao nào gần Trái Đất nhất.
- GV gọi ngẫu nhiên một HS đại diện cho một nhóm trình bày, các nhóm khác bổ sung (nếu có).
- GV nhận xét và chốt nội dung vsơ lược cấu tạo Ngân Hà, so sánh đlớn gia hệ Mặt Trời và Ngân Hà, sau đó ghi chép lại nội dung chính.
3.  Hoạt động 3: Luyện tập
a) Mục tiêu: Hệ thống được một số kiến thc đã học.
b) Nội dung:
- HS thc hiện cá nhân phần luyện tập trong SGK
c) Sản phẩm:
- HS trình bày quan đim cá nhân về đáp án
d) Tổ chức thực hin:
- Giao nhim vụ học tp: GV yêu cầu HS thc hiện cá nhân
- Thc hiện nhiệm v: HS thc hiện theo yêu cầu của giáo viên.
- Báo cáo: GV gọi ngu nhiên 3 HS lần lưt trình bày ý kiến cá nn.
- Kết luận: GV nhn mạnh lại nội dung bài hc.
4. Hoạt động 4: Vn dng
a) Mục tiêu: Phát triển năng lc tư duy, tự học.
b) Nội dung: Làm mô hình hệ Mt Trời.
c) Sản phẩm:
+ HS sắp xếp đúng thứ tự các hành tinh trong hệ Mặt Trời.
 
d) Tổ Chức Thực Hiện:
+ GV hướng dẫn HS tổ chc làm mô hình tại lớp theo hưng dẫn của GV.
 
Thông tin bài học
Tiết học tìm hiểu về Hệ mặt trời và các hành tinh trong Hệ mặt trời.
BÀI 45: Hệ Mặt Trời và Ngân Hà tiết 1
Thuộc chủ đề:
Học liệu số
Gửi lên:
Hôm qua, 08:44
Lớp:
Lớp 6
Môn học:
Khoa học tự nhiên
Xem:
40
Tải về:
Thông tin tác giả
Lê Thị Ngọc Hiếu
Họ và tên:
Lê Thị Ngọc Hiếu
Đơn vị công tác:
Trường THCS Phú Mỹ
Địa chỉ:
124/67/21L XVNT P21 QBT TPHCM
Điện thoại:
028 3840 3012
Di động:
0934045799
   Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về bài giảng này?
Hãy click vào hình sao để đánh giá bài giảng

  Ý kiến bạn đọc

Thiết kế bài giảng điện tử 2021
Học và làm theo Bác
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây