Làm quen chữ cái i - t - c

  •   Xem: 40
  •   Thảo luận: 0
GIÁO ÁN
LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
                                Đề tài : Làm quen chữ cái i – t - c
                                              Đối tượng :  5 -6 tuổi.
                                              Thời gian : 30 – 35 phút
                    Người soạn, dạy : Nguyễn Thị  Huệ
                            Đơn vị: Trường Mầm Non Phượng Dực.

I. Mục đích, yêu cầu.
1. Kiến thức.
- Nhận biết được nhóm chữ cái i-t-c
- Biết cách phát âm đúng chữ cái i-t-c
- Nhận biết được đặc điểm, cấu tạo của các chữ cái i-t-c
2: Kỹ năng:
- Phát âm đúng chữ cái i-t-c
- Nhận xét được cấu tạo của chữ cái, nêu ra được những điểm giống và khác nhau giữa các chữ cái i-t-c.
- Chơi được các trò chơi với chữ cái i-t-c
3: Thái độ:
- Hứng thú tham gia hoạt động.
II, Chuẩn bị.
1. Đồ dùng của cô
- Máy tính
- Giáo án điện tử.
2. Đồ dùng của trẻ:
- Máy tính, ipad, điện thoại kết nối mạng Internet.
III. Cách tiến hành.
Hoạt động của cô Hoạt động của trẻ
1. Ổn định tổ chức.
- Cô dẫn dắt giới thiệu bài học.
2. Phương pháp, hình thức tổ chức.
* Hoạt động 1: Làm quen chữ cái i – t - c
a, Làm quen chữ i
- Cho trẻ xem đoạn video bài hát tiếng anh về quả xoài.
+ Các con vừa xem đoạn video nói về quả gì?
- Giới thiệu bức tranh “Quả xoài”. Dưới hình ảnh có từ  “ Quả xoài ”
- Cho trẻ đọc từ “ Quả xoài” cùng cô (3 lần)
+ Trong từ “ Quả xoài” có những chữ cái nào các con đã học rồi?
- Những chữ cái đã học có trong từ “ Quả xoài” là chữ: u, a, o.
- Hôm nay cô sẽ giới thiệu với các con 1 chữ cái mới trong từ “ quả xoài” là chữ i
* Giới thiệu chữ i
- Cô phát âm mẫu 3 lần.
- Giới thiệu cách phát âm: Khi phát âm chữ i nhấn mạnh và đẩy hơi ra ngoài.
- Cho trẻ phát âm cùng cô 3 lần
* Giới thiệu cấu tạo chữ i
- Chữ i gồm 2 nét: 1 nét sổ thẳng, 1 dấu chấm nhỏ ở phía trên.
* Giới thiệu các kiểu chữ i
- Có rất nhiều chữ i khác nhau: Chữ i in thường, chữ i in hoa, chữ i viết thường. 3 chữ cái này có cấu tạo và cách viết khác nhau nhưng đều phát âm là “ i ”
- Cho trẻ phát âm lại 3 lần
b, Làm quen chữ t
- Cho trẻ xem đoạn video bài hát tiếng anh về quả táo.
+ Các con vừa xem đoạn video nói về quả gì?
- Giới thiệu bức tranh “Quả táo”. Dưới hình ảnh có từ  “ Quả táo ”
- Cho trẻ đọc từ “ Quả táo” cùng cô (3 lần)
+ Trong từ “ Quả táo” được xếp bằng bao nhiêu chữ cái?
- Trong từ “ quả táo ” được xếp bằng 6 chữ cái. Chữ cái thứ 4 từ trái sang phải trong từ “ quả táo” là chữ “t” mà cô muốn giới thiệu với chúng mình đấy.
* Giới thiệu chữ i
- Cô phát âm mẫu 3 lần.
- Giới thiệu cách phát âm: Khi phát âm chữ t các con cong lưỡi lên nhấn mạnh và đẩy hơi ra ngoài.
- Cho trẻ phát âm cùng cô 3 lần
* Giới thiệu cấu tạo chữ t
- Chữ t gồm 2 nét: 1 nét sổ thẳng, 1 nét ngang ngắn ở phía trên.
* Giới thiệu các kiểu chữ t
- Có rất nhiều chữ i khác nhau: Chữ t in thường, chữ t in hoa, chữ t viết thường. 3 chữ cái này có cấu tạo và cách viết khác nhau nhưng đều phát âm là “ t ”
- Cho trẻ phát âm lại 3 lần
b, Làm quen chữ c
- Cho trẻ xem đoạn video bài hát tiếng anh về quả cam.
+ Các con vừa xem đoạn video nói về quả gì?
- Giới thiệu bức tranh “Quả cam”. Dưới hình ảnh có từ  “ Quả cam ”
- Cho trẻ đọc từ “ Quả cam” cùng cô (3 lần)
- Trong từ “ quả cam ” có chữ “ c ” là chữ cái mới mà cô muốn giới thiệu với chúng mình đấy.
* Giới thiệu chữ c
- Cô phát âm mẫu 3 lần.
- Giới thiệu cách phát âm: Khi phát âm chữ c các con mở miệng, đẩy hơi ra ngoài và phát âm thật to nhé.
- Cho trẻ phát âm cùng cô 3 lần
* Giới thiệu cấu tạo chữ c
- Chữ c gồm 1 nét cong trong hở phải đấy.
 * Giới thiệu các kiểu chữ t
- Có rất nhiều chữ c khác nhau: Chữ c in thường, chữ c in hoa, chữ c viết thường. 3 chữ cái này có cấu tạo và cách viết khác nhau nhưng đều phát âm là “ c ”
- Cho trẻ phát âm lại 3 lần.
* Hoạt động 2: So sánh:
- So sánh chữ i và chữ t:
- Chữ t và chữ i giống nhau và khác nhau ở điểm gì?
+ Giống nhau: Đều có 1 nét sổ thẳng
+ Khác nhau:
     Chữ i có 1 nét sổ thẳng, 1 dấu chấm nhỏ ở phía trên.
     Chữ t có 1 nét sổ thẳng, 1 nét ngang ngắn ở phía trên
* Củng cố:
 - Các con vừa được làm quen với nhóm chữ cái nào?
* Hoạt động 3: Trò chơi luyện tập:
- Trò chơi 1: “ Ai thông minh nhất”
+ Cách chơi: Cô có các thẻ từ và 1 số thẻ chữ cái. Các từ:“quả xoài, quả táo, quả cam” còn thiếu 1 chữ cái. Nhiệm vụ của các con là tìm và ghép chữ cái còn thiếu trong các thẻ từ đó.
+ Luật chơi: Thời gian tính bằng 1 bản nhạc.
   Cho trẻ chơi 2-3 lần
   Nhận xét, động viên khuyến khích trẻ sau mỗi lần chơi
- Trò chơi 2: “ Thử tài bé yêu”
+ Cách chơi: Cô có 2 cây táo, trên cây có những quả táo mang trên mình các chữ cái t – t – c. Phía dưới có 3 cái giỏ, trên giỏ có gắn thẻ chữ cái i – t – c. Nhiệm vụ của các con là hái những quả táo có cùng màu và cùng chữ cái đặt vào giỏ có cùng chữ cái với quả táo.
+ Luật chơi: Thời gian tính bằng 1 bản nhạc.
   Cho trẻ chơi 2-3 lần
   Nhận xét, động viên khuyến khích trẻ sau mỗi lần chơi
3 Kết thúc.
- Cô nhận xét chung giờ học.
- Động viên khuyến khích trẻ.
 

- Trẻ lắng nghe.- Trẻ xem video.
- Trẻ trả lời.


- Trẻ đọc cùng cô.

- Trẻ trả lời.- Trẻ lắng nghe

- Trẻ lắng nghe


- Trẻ phát âm


- Trẻ lắng nghe- Trẻ lắng nghe
- Trẻ phát âm.

- Trẻ xem video.
- Trẻ trả lời.


- Trẻ đọc cùng cô.

- Trẻ trả lời.


- Trẻ lắng nghe

- Trẻ lắng nghe


- Trẻ phát âm


- Trẻ lắng nghe- Trẻ lắng nghe
- Trẻ phát âm.

- Trẻ xem video.
- Trẻ trả lời.


- Trẻ đọc cùng cô.

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ lắng nghe


- Trẻ phát âm

- Trẻ lắng nghe- Trẻ lắng nghe
- Trẻ phát âm.
- Trẻ lắng nghe

- Trẻ trả lời.
- Trẻ lắng nghe


- Trẻ lắng nghe

- Trẻ trả lời.


- Trẻ lắng nghe
- Trẻ chơi- Trẻ lắng nghe
- Trẻ chơi GIÁO ÁN
LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
                                Đề tài : Làm quen chữ cái i – t - c
                                              Đối tượng :  5 -6 tuổi.
                                              Thời gian : 30 – 35 phút
                    Người soạn, dạy : Nguyễn Thị  Huệ
                            Đơn vị: Trường Mầm Non Phượng Dực.

I. Mục đích, yêu cầu.
1. Kiến thức.
- Nhận biết được nhóm chữ cái i-t-c
- Biết cách phát âm đúng chữ cái i-t-c
- Nhận biết được đặc điểm, cấu tạo của các chữ cái i-t-c
2: Kỹ năng:
- Phát âm đúng chữ cái i-t-c
- Nhận xét được cấu tạo của chữ cái, nêu ra được những điểm giống và khác nhau giữa các chữ cái i-t-c.
- Chơi được các trò chơi với chữ cái i-t-c
3: Thái độ:
- Hứng thú tham gia hoạt động.
II, Chuẩn bị.
1. Đồ dùng của cô
- Máy tính
- Giáo án điện tử.
2. Đồ dùng của trẻ:
- Máy tính, ipad, điện thoại kết nối mạng Internet.
III. Cách tiến hành.
Hoạt động của cô Hoạt động của trẻ
1. Ổn định tổ chức.
- Cô dẫn dắt giới thiệu bài học.
2. Phương pháp, hình thức tổ chức.
* Hoạt động 1: Làm quen chữ cái i – t - c
a, Làm quen chữ i
- Cho trẻ xem đoạn video bài hát tiếng anh về quả xoài.
+ Các con vừa xem đoạn video nói về quả gì?
- Giới thiệu bức tranh “Quả xoài”. Dưới hình ảnh có từ  “ Quả xoài ”
- Cho trẻ đọc từ “ Quả xoài” cùng cô (3 lần)
+ Trong từ “ Quả xoài” có những chữ cái nào các con đã học rồi?
- Những chữ cái đã học có trong từ “ Quả xoài” là chữ: u, a, o.
- Hôm nay cô sẽ giới thiệu với các con 1 chữ cái mới trong từ “ quả xoài” là chữ i
* Giới thiệu chữ i
- Cô phát âm mẫu 3 lần.
- Giới thiệu cách phát âm: Khi phát âm chữ i nhấn mạnh và đẩy hơi ra ngoài.
- Cho trẻ phát âm cùng cô 3 lần
* Giới thiệu cấu tạo chữ i
- Chữ i gồm 2 nét: 1 nét sổ thẳng, 1 dấu chấm nhỏ ở phía trên.
* Giới thiệu các kiểu chữ i
- Có rất nhiều chữ i khác nhau: Chữ i in thường, chữ i in hoa, chữ i viết thường. 3 chữ cái này có cấu tạo và cách viết khác nhau nhưng đều phát âm là “ i ”
- Cho trẻ phát âm lại 3 lần
b, Làm quen chữ t
- Cho trẻ xem đoạn video bài hát tiếng anh về quả táo.
+ Các con vừa xem đoạn video nói về quả gì?
- Giới thiệu bức tranh “Quả táo”. Dưới hình ảnh có từ  “ Quả táo ”
- Cho trẻ đọc từ “ Quả táo” cùng cô (3 lần)
+ Trong từ “ Quả táo” được xếp bằng bao nhiêu chữ cái?
- Trong từ “ quả táo ” được xếp bằng 6 chữ cái. Chữ cái thứ 4 từ trái sang phải trong từ “ quả táo” là chữ “t” mà cô muốn giới thiệu với chúng mình đấy.
* Giới thiệu chữ i
- Cô phát âm mẫu 3 lần.
- Giới thiệu cách phát âm: Khi phát âm chữ t các con cong lưỡi lên nhấn mạnh và đẩy hơi ra ngoài.
- Cho trẻ phát âm cùng cô 3 lần
* Giới thiệu cấu tạo chữ t
- Chữ t gồm 2 nét: 1 nét sổ thẳng, 1 nét ngang ngắn ở phía trên.
* Giới thiệu các kiểu chữ t
- Có rất nhiều chữ i khác nhau: Chữ t in thường, chữ t in hoa, chữ t viết thường. 3 chữ cái này có cấu tạo và cách viết khác nhau nhưng đều phát âm là “ t ”
- Cho trẻ phát âm lại 3 lần
b, Làm quen chữ c
- Cho trẻ xem đoạn video bài hát tiếng anh về quả cam.
+ Các con vừa xem đoạn video nói về quả gì?
- Giới thiệu bức tranh “Quả cam”. Dưới hình ảnh có từ  “ Quả cam ”
- Cho trẻ đọc từ “ Quả cam” cùng cô (3 lần)
- Trong từ “ quả cam ” có chữ “ c ” là chữ cái mới mà cô muốn giới thiệu với chúng mình đấy.
* Giới thiệu chữ c
- Cô phát âm mẫu 3 lần.
- Giới thiệu cách phát âm: Khi phát âm chữ c các con mở miệng, đẩy hơi ra ngoài và phát âm thật to nhé.
- Cho trẻ phát âm cùng cô 3 lần
* Giới thiệu cấu tạo chữ c
- Chữ c gồm 1 nét cong trong hở phải đấy.
 * Giới thiệu các kiểu chữ t
- Có rất nhiều chữ c khác nhau: Chữ c in thường, chữ c in hoa, chữ c viết thường. 3 chữ cái này có cấu tạo và cách viết khác nhau nhưng đều phát âm là “ c ”
- Cho trẻ phát âm lại 3 lần.
* Hoạt động 2: So sánh:
- So sánh chữ i và chữ t:
- Chữ t và chữ i giống nhau và khác nhau ở điểm gì?
+ Giống nhau: Đều có 1 nét sổ thẳng
+ Khác nhau:
     Chữ i có 1 nét sổ thẳng, 1 dấu chấm nhỏ ở phía trên.
     Chữ t có 1 nét sổ thẳng, 1 nét ngang ngắn ở phía trên
* Củng cố:
 - Các con vừa được làm quen với nhóm chữ cái nào?
* Hoạt động 3: Trò chơi luyện tập:
- Trò chơi 1: “ Ai thông minh nhất”
+ Cách chơi: Cô có các thẻ từ và 1 số thẻ chữ cái. Các từ:“quả xoài, quả táo, quả cam” còn thiếu 1 chữ cái. Nhiệm vụ của các con là tìm và ghép chữ cái còn thiếu trong các thẻ từ đó.
+ Luật chơi: Thời gian tính bằng 1 bản nhạc.
   Cho trẻ chơi 2-3 lần
   Nhận xét, động viên khuyến khích trẻ sau mỗi lần chơi
- Trò chơi 2: “ Thử tài bé yêu”
+ Cách chơi: Cô có 2 cây táo, trên cây có những quả táo mang trên mình các chữ cái t – t – c. Phía dưới có 3 cái giỏ, trên giỏ có gắn thẻ chữ cái i – t – c. Nhiệm vụ của các con là hái những quả táo có cùng màu và cùng chữ cái đặt vào giỏ có cùng chữ cái với quả táo.
+ Luật chơi: Thời gian tính bằng 1 bản nhạc.
   Cho trẻ chơi 2-3 lần
   Nhận xét, động viên khuyến khích trẻ sau mỗi lần chơi
3 Kết thúc.
- Cô nhận xét chung giờ học.
- Động viên khuyến khích trẻ.
 

- Trẻ lắng nghe.- Trẻ xem video.
- Trẻ trả lời.


- Trẻ đọc cùng cô.

- Trẻ trả lời.- Trẻ lắng nghe

- Trẻ lắng nghe


- Trẻ phát âm


- Trẻ lắng nghe- Trẻ lắng nghe
- Trẻ phát âm.

- Trẻ xem video.
- Trẻ trả lời.


- Trẻ đọc cùng cô.

- Trẻ trả lời.


- Trẻ lắng nghe

- Trẻ lắng nghe


- Trẻ phát âm


- Trẻ lắng nghe- Trẻ lắng nghe
- Trẻ phát âm.

- Trẻ xem video.
- Trẻ trả lời.


- Trẻ đọc cùng cô.

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ lắng nghe


- Trẻ phát âm

- Trẻ lắng nghe- Trẻ lắng nghe
- Trẻ phát âm.
- Trẻ lắng nghe

- Trẻ trả lời.
- Trẻ lắng nghe


- Trẻ lắng nghe

- Trẻ trả lời.


- Trẻ lắng nghe
- Trẻ chơi- Trẻ lắng nghe
- Trẻ chơi  
Thông tin bài học
Hoạt động LQCC i - t - c giúp các bé nhận biết được nhóm chữ cái i - t - c qua đặc điểm, cấu tạo và cách phát âm nhóm chữ cái i - t - c. Qua các trò chơi giúp các bé ghi nhớ kỹ hơn về nhóm chữ cái i - t - c.
Làm quen chữ cái i - t - c
Thuộc chủ đề:
Học liệu số
Gửi lên:
06/09/2022
Lớp:
Lớp 5 Tuổi
Môn học:
Phát triển ngôn ngữ
Xem:
40
Tải về:
Từ file22.igiaoduc.vn:
Thông tin tác giả
Nguyễn Thị Huệ
Họ và tên:
Nguyễn Thị Huệ
Đơn vị công tác:
Trường mầm non Phượng Dực
Địa chỉ:
Phượng Dực, Phú Xuyên, Hà Nội
   Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về bài giảng này?
Hãy click vào hình sao để đánh giá bài giảng

  Ý kiến bạn đọc

Thiết kế bài giảng điện tử 2021
Học và làm theo Bác
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây