Học trực tuyến

LIÊN KẾT GEN VÀ HOÁN VỊ GEN

  •   Xem: 29
  •   Thảo luận: 0
I. LIÊN KẾT GEN
1. Thí nghiệm: (Đối tượng: Ruồi giấm).
Pt/c: Xám, dài     x   Đen, cụt.
F1:         100% Xám, dài
Lai phân tích ruồi ♂ F1
Pa: F1 xám, dài x Cái đen, cụt 
Fa:       1Xám, dài: 1Đen, cụt
2. Nhận xét và giải thích
- Pt/c   ® F1 : 100% xám, dài → tính trạng thân xám là trội so với thân đen, cánh dài là trội so với cánh cụt.
- Khác với phép lai phân tích trong phân li độc lập của Menđen
- Fa cho 2 tổ hợp với tỉ lệ 1:1
- Ruồi cái thân đen, cánh cụt là tính trạng lặn nên cho 1 loại giao tử
- Ruồi đực thân xám, cánh dài dị hợp 2 cặp gen cho 2 loại giao tử
à Hai gen này cùng nằm trên 1 NST và di truyền cùng nhau
* Cơ sở tế bào học - Sơ đồ lai:
- Các gen qui định các tính trạng khác nhau ( màu thân, dạng cánh) cùng  nằm trên 1 NST và di truyền cùng nhau.
Pt/c: Xám, dài  ABAB    x    Đen, cụt abab
Gp              AB                      ab
F1:        ABab   100% Xám, dài
Pa: F1 xám, dài ABab   Cái đen, cụt  abab
Gpa    ½ AB, ½ ab                                ab
Fa:       1Xám, dài  ABab   : 1Đen, cụt abab
3. Kết luận:
- Liên kết gen là hiện tựong các gen trên cùng 1 NST di truyền cùng nhau.
- Các gen nằm trên một NST tạo thành một nhóm gen liên kết.
- Số nhóm gen liên kết ở mỗi loài bằng số NST trong bộ đơn bội (n) của loài đó
I. LIÊN KẾT GEN
1. Thí nghiệm: (Đối tượng: Ruồi giấm).
Pt/c: Xám, dài     x   Đen, cụt.
F1:         100% Xám, dài
Lai phân tích ruồi ♂ F1
Pa: F1 xám, dài x Cái đen, cụt 
Fa:       1Xám, dài: 1Đen, cụt
2. Nhận xét và giải thích
- Pt/c   ® F1 : 100% xám, dài → tính trạng thân xám là trội so với thân đen, cánh dài là trội so với cánh cụt.
- Khác với phép lai phân tích trong phân li độc lập của Menđen
- Fa cho 2 tổ hợp với tỉ lệ 1:1
- Ruồi cái thân đen, cánh cụt là tính trạng lặn nên cho 1 loại giao tử
- Ruồi đực thân xám, cánh dài dị hợp 2 cặp gen cho 2 loại giao tử
à Hai gen này cùng nằm trên 1 NST và di truyền cùng nhau
* Cơ sở tế bào học - Sơ đồ lai:
- Các gen qui định các tính trạng khác nhau ( màu thân, dạng cánh) cùng  nằm trên 1 NST và di truyền cùng nhau.
Pt/c: Xám, dài  ABAB    x    Đen, cụt abab
Gp              AB                      ab
F1:        ABab   100% Xám, dài
Pa: F1 xám, dài ABab   Cái đen, cụt  abab
Gpa    ½ AB, ½ ab                                ab
Fa:       1Xám, dài  ABab   : 1Đen, cụt abab
3. Kết luận:
- Liên kết gen là hiện tựong các gen trên cùng 1 NST di truyền cùng nhau.
- Các gen nằm trên một NST tạo thành một nhóm gen liên kết.
- Số nhóm gen liên kết ở mỗi loài bằng số NST trong bộ đơn bội (n) của loài đó
I. LIÊN KẾT GEN
1. Thí nghiệm: (Đối tượng: Ruồi giấm).
Pt/c: Xám, dài     x   Đen, cụt.
F1:         100% Xám, dài
Lai phân tích ruồi ♂ F1
Pa: F1 xám, dài x Cái đen, cụt 
Fa:       1Xám, dài: 1Đen, cụt
2. Nhận xét và giải thích
- Pt/c   ® F1 : 100% xám, dài → tính trạng thân xám là trội so với thân đen, cánh dài là trội so với cánh cụt.
- Khác với phép lai phân tích trong phân li độc lập của Menđen
- Fa cho 2 tổ hợp với tỉ lệ 1:1
- Ruồi cái thân đen, cánh cụt là tính trạng lặn nên cho 1 loại giao tử
- Ruồi đực thân xám, cánh dài dị hợp 2 cặp gen cho 2 loại giao tử
à Hai gen này cùng nằm trên 1 NST và di truyền cùng nhau
* Cơ sở tế bào học - Sơ đồ lai:
- Các gen qui định các tính trạng khác nhau ( màu thân, dạng cánh) cùng  nằm trên 1 NST và di truyền cùng nhau.
Pt/c: Xám, dài  ABAB    x    Đen, cụt abab
Gp              AB                      ab
F1:        ABab   100% Xám, dài
Pa: F1 xám, dài ABab   Cái đen, cụt  abab
Gpa    ½ AB, ½ ab                                ab
Fa:       1Xám, dài  ABab   : 1Đen, cụt abab
3. Kết luận:
- Liên kết gen là hiện tựong các gen trên cùng 1 NST di truyền cùng nhau.
- Các gen nằm trên một NST tạo thành một nhóm gen liên kết.
- Số nhóm gen liên kết ở mỗi loài bằng số NST trong bộ đơn bội (n) của loài đó
II. HOÁN VỊ GEN.
1. Thí nghiệm của Moocgan và hiện tượng hoán vị gen.
Pt/c: Xám, dài     x   Đen, cụt.
F1:         100% Xám, dài
Lai phân tích con ruồi ♀ F1
Pa: F1 xám, dài x  Đực đen, cụt 
Fa: 0,451 xám, dài: 0,451 đen, cụt: 0,085 xám, cụt: 0,085 đen, dài.
2. Nhận xét và giải thích
- 4 kiểu hình ở Fa được hình thành từ 4 tổ hợp giao tử.
- Ruồi ♂ mang tính trạng lặn nên khi giảm phân chỉ cho 1 loại giao tử ab
à Ruồi ♀ F1 khi giảm phân cho 4 loại giao tử:  AB = ab = 0,415 Ab = aB = 0,085
à Ruồi cái xảy ra hiện tượng hoán vị gen
3. Cơ sở tế bào học
- Các gen trên cùng 1 cặp NST tương đồng có thể đổi chỗ cho nhau do sự trao đổi chéo giữa các crômatit gây nên hiện tượng hoán vị gen.
* Sơ đồ lai
Pt/c: Xám, dài  ABAB     x   Đen, cụt abab
F1:         100%  ABab  Xám, dài
Lai phân tích con ruồi ♀ F1
Pa: F1 xám, dài ABab Đực đen, cụt 
Fa: 0,451 xám, dài ABab : 0,451 đen, cụt abab  : 0,085 xám, cụt Abab  : 0,085 đen, dài aBab
* Tần số hoán vị:
- Là tỉ lệ % số cá thể có tái tổ hợp (% các giao tử mang gen hoán vị).
- Cách xác định:
+ Tần số HVG = Tổng tỉ lệ % các loại giao tử mang gen hoán vị.
+ Trong phép lai phân tích, tần số HVG được tính theo công thức:
f(%) =                    Số cá thể có HVG                     x 100
               Tổng số cá thể trong đời lai phân tích
- Tần số hoán vị gen không vượt quá 50%.
- Tần số hoán vị gen thể hiện lực liên kếtkhoảng cách tương đối của các gen.
III. Ý NGHĨA CỦA HIỆN TƯỢNG LIÊN KẾT GEN VÀ HOÁN VỊ GEN.
1. Ý nghĩa của liên kết gen
- Liên kết hoàn toàn hạn chế sự xuất hiện biến dị tổ hợp.
- Duy trì sự ổn định của loài.
- Trong chọn giống, có thể chọn được các tính trạng tốt luôn đi kèm nhau.
2. Ý nghĩa của hoán vị gen.
- Làm tăng sự xuất hiện biến dị tổ hợp.
- Thiết lập bản đồ gen có thể dự đoán trước trước tần số các tổ hợp gen mới  trong các phép lai, có ý nghĩa trong chọn giống.
 - Nhờ hoán vị gen à những gen quí nằm trên các NST khác nhau có thể tổ hợp lại với nhau thành nhóm gen liên kếtà có ý nghĩa trong chọn giống và tiến hóa.
 
Thông tin bài học
Bài giảng elearning
LIÊN KẾT GEN VÀ HOÁN VỊ GEN
Thuộc chủ đề:
Học liệu số
Gửi lên:
06/08/2022
Lớp:
Lớp 12
Môn học:
Sinh học
Xem:
29
Tải về:
Thông tin tác giả
Lê Thanh Nga
Họ và tên:
Lê Thanh Nga
Đơn vị công tác:
Trường THPT C Thanh Liêm
   Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về bài giảng này?
Hãy click vào hình sao để đánh giá bài giảng

  Ý kiến bạn đọc

Thiết kế bài giảng điện tử 2021
Học và làm theo Bác
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây