Vắc xin phòng bệnh cho vật nuôi

  •   Xem: 47
  •   Thảo luận: 0
GIÁO ÁN WORD BÀI THI BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ NĂM 2021
 
TRƯỜNG: THCS THÁI SƠN
Tổ: KHTN
Họ và tên giáo viên:
Lương Thị Nhung

KẾ HOẠCH BÀI DẠY
BÀI 47: VẮC XIN PHÒNG BỆNH CHO VẬT NUÔI
Môn: Công nghệ; Lớp 7
 (Thời gian thực hiện: 1 tiết)
I. MỤC TIÊU
1. Về năng lực
1.1. Năng lực công nghệ
- Nhận thức Công nghệ:
+ Trình bày được khái niệm của vắc xin.
+ Phân biệt được vắc xin nhược độc và vắc xin chết.
+ Giải thích được cơ chế tác dụng của vắc xin khi tiêm vào cơ thể vật nuôi.
+ Nêu được những điều cơ bản cần chú ý khi bảo quản và sử dụng vắc xin
- Sử dụng công nghệ:  Giải quyết các vấn đề có gắn với thực tiễn về lưu ý khi sử dụng vắc xin.
1.2. Năng lực chung
Biết sử dụng thông tin để trình bày thảo luận các vấn đề về vắc xin phòng bệnh cho vật nuôi, lắng nghe và phản hồi thông tin trong quá trình hoạt động.
2. Về phẩm chất:
- Có tinh thần tự học, chăm chỉ, nhiệt tình tham gia các hoạt động.
- Có tinh thần trách nhiệm hoàn thành bài kiểm tra ngắn cuối bài.
- Có ý thức vận dụng kiến thức đã học về vắc xin vào cuộc sống hằng ngày.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC/HỌC LIỆU
- Phóng sự: tình hình dịch bệnh trong chăn nuôi ở nước ta từ đầu năm 2021 trở lại đây ( Chương trình nông nghiệp 24h- VTC16).
- Video phát biểu của học sinh về vắc xin.
- Video vắc xin đầu tiên ra đời.
- Kịch: Sử dụng vắc xin.

- Tranh ảnh:
Tranh 1. Vắc xin nhược độc tụ dấu lợn Tranh 2. Vắc xin nhược độc Newcastle Tranh 3. Vắc xin vô hoạt tụ huyết trùng gia cầm

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Hoạt động 1. Mở đầu (khoảng 6 phút)
1.1. Mục tiêu: - Gợi mở nội dung và tạo hứng thú cho học sinh với bài học.
- Nhận biết kiến thức thực tiễn của học sinh với vắc xin..
1.2. Nội dung: Em hãy xem phóng sự và xác định nội dung của phóng sự, xác định yêu cầu cần đạt của bài.
1.3. Sản phẩm: Kết quả trả lời của học sinh.
1.4. Tổ chức thực hiện
a. GV giao nhiệm vụ: Giáo viên giới thiệu phóng sự về tình hình dịch bệnh trong chăn nuôi ở nước ta từ đầu năm 2021 đến nay , học sinh xác định vấn đề cần tìm hiểu.
b. HS thực hiện nhiệm vụ: Học xem phóng sự, xác định vấn đề tìm hiểu và viết ra phiếu làm việc của cá nhân.
c. GV tổ chức báo cáo và thảo luận:
- Học sinh trình bày suy nghĩ của bản thân về dịch bệnh.
d. Kết luận :
GV đánh giá ý kiến trình bày của học sinh. GV nêu vấn đề “Dân gian đã có câu: phòng bệnh hơn chữa bệnh, điều này không chỉ đúng khi chăm sóc sức khỏe con người mà nó còn vô cùng hữu hiệu trong chăm sóc sức khỏe vật nuôi. Trong tiết học trước các em đã được tìm hiểu về các biện pháp phòng và trị bệnh cho vật nuôi rồi, vậy trong bài học này cô sẽ cùng các em đi tìm hiểu về một trong những biện pháp phòng bệnh tốt nhất đó là tiêm vắc xin. Chúng ta cùng đi tìm hiểu bài 47: Vắc xin phòng bệnh cho vật nuôi.”
2. Hoạt động 2. Hình thành kiến thức mới (24 phút)
Hoạt động 2.1. Tìm hiểu về khái niệm vắc xin
2.1.1. Mục tiêu:  Trình bày được khái niệm của vắc xin. Phân biệt được vắc xin nhược độc và vắc xin chết.
2.1.2 Nội dung: Học sinh được yêu cầu lắng nghe chia sẻ của 1 học sinh, đưa ra khái niệm và tìm hiểu phân loại rồi tự tóm tắt kiến thức vào vở.
2.1.3. Sản phẩm: Kết quả tự ghi lại của học sinh và nội dung kiến thức về khái niệm vắc xin và phân loại vắc xin.
2.1.4. Tổ chức thực hiện
Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung
a. Giáo viên giao nhiệm vụ
- Giáo viên yêu cầu học sinh tự đưa ra quan điểm của mình về vắc xin.
- Giáo viên giới thiệu cho học sinh xem video 1 bạn học sinh chia sẻ suy nghĩ về khái niệm vắc xin.
- Giáo viên mở rộng về loại vắc xin ra đời đầu tiên.
- Giáo viên giới thiệu 2 loại vắc xin bằng sơ đồ
b. Học sinh thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh thể hiện ý kiến về khái niệm vắc xin ra phiếu học.
- Học sinh xem video và tự đánh giá.
- Học sinh lĩnh hội và ghi chép thông tin về loại vắc xin ra đời đầu tiên.
- Học sinh quan sát sơ đồ và tìm hiểu 2 loại vắc xin: vắc xin nhược độc và vắc xin chết qua các ví dụ minh họa.
c. Giáo viên tổ chức báo cáo và thảo luận
- Giáo viên chốt khái niệm và trình chiếu ví dụ
- Giáo viên cùng học sinh phân tích các loại vắc xin.
d. Kết luận
- Giáo viên tổng kết nội dung khái niệm vắc xin.
- Học sinh ghi chép vào vở
I. Tác dụng của vắc xin
1. Vắc xin là gì?
- Vắc xin là chế phẩm sinh học dùng để phòng bệnh truyền nhiễm, được chế từ chính mầm bệnh gây ra bệnh mà ta muốn phòng.
- Ví dụ: Vắc xin dịch tả heo, vắc xin tụ huyết trùng trâu bò.
- Vắc xin gồm 2 loại:
+ Vắc xin nhược độc: mầm bệnh bị làm yếu đi.
+ Vắc xin chết ( vắc xin vô hoạt): mầm bệnh bị giết chết. 

Hoạt động 2.2. Tìm hiểu về tác dụng của vắc xin
2.2.1. Mục tiêu:  Giải thích được cơ chế tác dụng của vắc xin khi tiêm vào cơ thể vật nuôi
2.2.2 Nội dung: Học sinh được yêu cầu làm bài tập tìm hiểu tác dụng của vắc xin rồi tự tóm tắt kiến thức vào vở.
2.2.3. Sản phẩm: Kết quả hoàn thành bài tập của học sinh và phần tự ghi lại của học sinh  nội dung kiến thức về tác dụng của vắc xin.
2.2.4. Tổ chức thực hiện
Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung
a. Giáo viên giao nhiệm vụ
- Giáo viên yêu cầu học sinh chuẩn bị giấy nháp và hoàn thành bài tập:
        Em hãy lựa chọn các từ và cụm từ: vắc xin, kháng thể, tiêu diệt mầm bệnh, miễn dịch. Điền vào chỗ trống của các câu sau cho phù hợp với tác dụng của vắc xin:
         Khi đưa….(1)...vào cơ thể vật nuôi khỏe mạnh cơ thể sẽ phản ứng lại bằng cách sản sinh ra…(2)….chống lại sự xâm nhiễm của mầm bệnh tương ứng. Khi bị mầm bệnh xâm nhập lại, cơ thể vật nuôi có khả năng…(3)…vật nuôi không bị mắc bệnh gọi là vật nuôi đã có khả năng…(4)….
b. Học sinh thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh làm bài tập ra nháp hoặc phiếu học tập cá nhân.
c. Giáo viên tổ chức báo cáo và thảo luận
- Giáo viên cùng học sinh chữa bài tập
d. Kết luận
- Giáo viên tổng kết nội dung tác dụng của vắc xin.
- Học sinh ghi chép vào vở
2. Tác dụng của vắc xin

Khi đưa vắc xin vào cơ thể vật nuôi khỏe mạnh cơ thể sẽ phản ứng lại bằng cách sản sinh ra kháng thể chống lại sự xâm nhiễm của mầm bệnh tương ứng. Khi bị mầm bệnh xâm nhập lại, cơ thể vật nuôi có khả năng tiêu diệt mầm bệnh, vật nuôi không bị mắc bệnh gọi là vật nuôi đã có khả năng miễn dịch.

 
Hoạt động 2.3. Tìm hiểu về một số điều cần chú ý khi sử dụng vắc xin
2.3.1. Mục tiêu:  Nêu được những điều cơ bản cần chú ý khi bảo quản và sử dụng vắc xin
2.3.2 Nội dung: Học sinh được yêu cầu giải quyết tình huống và lắng nghe phân tích rồi tự tóm tắt kiến thức vào vở.
2.3.3. Sản phẩm: Kết quả tự giải quyết tình huống của học sinh và phần ghi lại của học sinh  nội dung kiến thức về một số điều cần chú ý khi sử dụng vắc xin.
2.3.4. Tổ chức thực hiện
Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung
a. Giáo viên giao nhiệm vụ
- Giáo viên yêu cầu học sinh quan sát và xử lý tình huống:
  • Toàn: Đàn lợn nhà tớ đang ốm bỏ ăn Tiến à
  • Tiến: Vậy bạn bảo mẹ bạn tiêm vắc xin cho lợn đi, không khéo lại bị dịch tả lợn Châu Phi đấy, chết hết đấy.
  • Toàn: Tớ nghĩ lợn bị ốm rồi tiêm vắc xin không được đâu
Tiến: Không sao đâu, tiêm để nó không bị nặng hơn nữa..
- Giáo viên yêu cầu học sinh nghe giới thiệu thêm các vấn đề cần chú ý.
b. Học sinh thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh giải quyết và đưa ra quan điểm của mình trong tình huống.
- Học sinh lắng nghe về các điều cần chú ý.
c. Giáo viên tổ chức báo cáo và thảo luận
- Giáo viên cùng học sinh giải quyết tình huống.
d. Kết luận
- GV tổng kết nội dung những điều cơ bản cần chú ý khi bảo quản và sử dụng vắc xin.
- HS ghi chép vào vở.
II. Một số điều cần chú ý khi sử dụng vắc xin.
1. Bảo quản
- Cần giữ vắc xin đúng nhiệt độ theo chỉ dẫn trên nhãn thuốc.
2. Sử dụng
- Sử dụng vắc xin phòng bệnh cho vật nuôi khỏe.
- Khi sử dụng tuân theo chỉ dẫn trên nhãn thuốc
- Vắc xin đã pha phải dùng ngay. Vắc xin còn thừa phải xử lý theo quy định.
- Sau tiêm cần theo dõi sức khỏe vật nuôi 2-3h tiếp theo
- Thời gian tạo được miễn dịch: sau tiêm vắc xin 2-3 tuần.
 

3. Hoạt động 3. Luyện tập (10 phút)
3.1. Mục tiêu: Củng cố kiến thức về khái niệm vắc xin và những điều cần chú ý khi sử dụng vắc xin.
3.2. Nội dung: Học sinh được yêu cầu đánh giá những khẳng định về những điều cần chú ý khi tiêm vắc xin và làm bài tập trắc nghiệm nhanh
3.3. Sản phẩm: đáp án bài tập của học sinh
3.4. Tổ chức thực hiện:
a. Giáo viên giao nhiệm vụ: Giáo viên giao bài tập cho học sinh thực hiện:
Bài tập số 1: Em hãy lựa chọn đáp án (Đúng) hoặc (Sai) để đánh giá khẳng định sau:
 
STT Khi sử dụng vắc xin cần lưu ý: Đúng/ Sai
1 Dùng vắc xin phòng bệnh cho vật nuôi đang ốm. Đúng/ Sai
2 Tuân theo chỉ dẫn trên thuốc khi sử dụng. Đúng/ Sai
3 Vắc xin đã pha đem dùng ngay. Đúng/ Sai
4 Vắc xin thừa có thể bỏ ra môi trường. Đúng/ Sai
5 Vật nuôi phản ứng thuốc báo cho cán bộ thú y giải quyết. Đúng/ Sai

Bài tập số 2: Vắc xin dùng để:
A. Phòng bệnh sau khi vật nuôi bị các tác nhân gây bệnh xâm nhập.
B.
Vắc xin là các chế phẩm sinh học dùng để phòng bệnh truyền nhiễm.
C.
Phòng bệnh cho những vật nuôi đã bị nhiễm bệnh.
D.
Chữa bệnh cho vật nuôi.

Bài tập số 3: Vắc xin tạo được miễn dịch sau khi tiêm:
A.
Từ 2 đến 3 tuần.
B.
Từ 2 đến 3 giờ.
C.
Từ 2 đến 3 ngày.
D.
Từ 1 đến 2 tuần

b. Học sinh thực hiện nhiệm vụ: Học sinh hoàn thành bài tập ra phiếu cá nhân.
c. Giáo viên tổ chức báo cáo và thảo luận kết quả: Học sinh lắng nghe đáp án và đánh giá kết quả của bản thân.
d. Kết luận: Giáo viên đưa tới học sinh thông điệp bằng vở kịch.
4. Hoạt động 4. Vận dụng (5 phút)
4.1. Mục tiêu: Học sinh làm bài tập đánh giá kết quả cuối buổi học.
4.2. Nội dung: HS được yêu cầu thực hiện nhiệm vụ: đăng nhập đường link và hoàn thành bài tập
4.3. Sản phẩm: Câu trả lời trong bài tập kiểm tra đánh giá.
4.4. Tổ chức thực hiện:
a. Giáo viên giao nhiệm vụ: Giáo viên yêu cầu học sinh đăng nhập bằng link.
b. Học sinh thực hiện nhiệm vụ: Học sinh đăng nhập và làm bài tập.
c. Giáo viên tổ chức báo cáo kết quả và thảo luận: Giáo viên tổng hợp qua kết quả chấm bài trực tuyến và gửi đánh giá cho học sinh.
d. Kết luận: Các em hãy:
1. Tìm hiểu thêm thông tin trên sách báo, ti vi, mạng internet về các loại vắc xin.
2. Chia sẻ với bố mẹ và người xung quanh những hiểu biết của bản thân về cách sử dụng và bảo quản vắc xin..

 
Thông tin bài học
Bài giảng được thiết kế theo mục đích: đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực đồng thời giúp học sinh có thể tự học.
Vắc xin phòng bệnh cho vật nuôi
Thuộc chủ đề:
Học liệu số
Gửi lên:
06/09/2022
Lớp:
Lớp 7
Môn học:
Công nghệ
Xem:
47
Tải về:
Từ file21.igiaoduc.vn:
Thông tin tác giả
Lương Thị Nhung
Họ và tên:
Lương Thị Nhung
Đơn vị công tác:
Trường THCS Thái Sơn
   Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về bài giảng này?
Hãy click vào hình sao để đánh giá bài giảng

  Ý kiến bạn đọc

Thiết kế bài giảng điện tử 2021
Học và làm theo Bác
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây