Học trực tuyến

Bài 6: BIỂU MẪU

 •   Xem: 28
 •   Thảo luận: 0

Tổ Tin học – Công nghệ
Họ và tên giáo viên:
LÊ THỊ HỒNG HÁ

TÊN BÀI DẠY: CHỦ ĐỀ BIỂU MẪU (FORM)
Môn Tin học; Lớp 12
Thời gian thực hiện: 1 tiết (45 phút)
I.  MỤC TIÊU:
1. Về kiến thức
 • Hiểu khái niệm và công dụng của biểu mẫu;
 • Biết các chế độ làm việc với biểu mẫu;
 • Biết các thao tác để tạo và chỉnh sửa biểu mẫu.
2. Về năng lực
 • Rèn cho học sinh tính tự học;
 • Hình thành năng lực giải quyết vấn đề nhờ sự trợ giúp của máy tính;
 • Tạo được biểu mẫu đơn giản.
3. Về phẩm chất: Học sinh chăm chỉ và tích cực học tập.
II.  THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU:
 1. Phần mềm:
 • Phần mềm ISpring Suite 9 để tạo bài giảng E - Learning và quay màn hình;
 • Phần xử lý video Wondershare Filmora X xử lý các video quay màn hình và các video giới thiệu, chuyển ý;
 • Phần mềm Microsoft Access sử dụng để giới thiệu biểu mẫu và cách tạo biểu mẫu;
 1. Học liệu:
 • Sách giáo khoa Tin học 12;
 • Sách giáo viên Tin học 12;
 • Âm thanh, hình ảnh tìm qua google.
 1. Thiết bị dạy và học:
 • Hệ thống web, LMS, Zalo, Zoom, Google meet,…
 • Giáo viên: Bảng tương tác, máy tính, điện thoại, loa,..
 • Học sinh: Điện thoại, PC, Laptop, Ipad,….
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC E - LEARNING
 1. Hoạt động 1: Mở đầu bài giảng (5 phút)
Đề mục Nội dung hoạt động Hoạt động của học sinh
 
 1. Mục tiêu: Học sinh biết được những khó khăn khi nhập dữ liệu bằng đối tượng bảng và để giải quyết khó khăn đó cần dùng đến một đối tượng mới là biểu mẫu (Form);
 2. Nội dung: Học sinh xem clip ba bạn học sinh nữ trên đường đi đến trường. Qua cuộc trò chuyện của các bạn nữ sinh trong clip, học sinh biết được khó khăn khi nhập dữ liệu bằng bảng và đưa ra được cách giải quyết;
 3. Sản phẩm: Học sinh biết được để giải quyết vấn đề phải học thêm đối tượng mới của Access là biểu mẫu (Form);
 4. Tổ chức thực hiện: Giáo viên cho học sinh xem clip, dẫn dắt vào nội dung bài giảng biểu mẫu (Form).
 • Xem clip
 • Tập trung lắng nghe
 1. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới (30 phút)
Đề mục Nội dung hoạt động Hoạt động của học sinh
  Hoạt động 2.1: Tìm hiểu khái niệm về biểu mẫu
(5 phút)
 1. Mục tiêu: Học sinh biết được biểu mẫu là một đối tượng của Access, biết được biểu mẫu được giúp nhập, xem, sửa dữ liệu thuận tiện, thao tác thông qua nút lệnh;
 2. Nội dung: Học sinh xem clip giới thiệu về biểu mẫu để biết được khái niệm biểu mẫu, biết tác dụng biểu mẫu;
    Hoàn thành các bài tập tương tác của bài giảng E – Learning.
 1. Sản phẩm:
    Học sinh trả lời được 3 bài tập;
    Học sinh trình bày được:
 • Biểu mẫu là một đối tượng trong Access.
 • Biểu mẫu được thiết kế để:
  • Hiển thị dữ liệu trong bảng dưới dạng thuận lợi để xem, nhập và sửa dữ liệu;
  • Thực hiện các thao tác thông qua các nút lệnh do người thiết kế tạo ra.
 1. Tổ chức thực hiện: Giáo viên cho học sinh xem clip giới thiệu về biểu mẫu để các em biết được biểu mẫu là gì, biểu mẫu được thiết kế để làm gì.

Sau đó cho học sinh quan sát trò chơi Thỏ Nhặt Củ Cải, mỗi củ cải giáo viên gắn kèm một nội dung nói về biểu mẫu, yêu cầu học sinh quan sát và nhận xét các bạn thỏ nhặt đúng củ cải mang nội dung của biểu mẫu không.
      Yêu cầu học sinh hoàn thành 2 bài tập (có kèm theo hướng dẫn khi học sinh làm sai).

    Sau khi hoàn thành nội dung tìm hiểu khái niệm về biểu mẫu, để giúp học sinh khắc sâu kiến thức, giáo viên yêu cầu học sinh hoàn thành bài tập điền vào chỗ trống (có kèm theo hướng dẫn khi học sinh làm sai).

Giáo viên chốt lại kiến thức, giúp học sinh ghi nhớ.
Hoạt động 2.2: Tìm hiểu tạo biểu mẫu mới (15 phút)
 1. Mục tiêu: Học sinh biết được các cách tạo biểu mẫu, các bước tạo biểu mẫu bằng thuật sĩ, các thao tác chỉnh sửa biểu mẫu trong chế độ thiết kế;
 2. Nội dung: Học sinh lắng nghe, tiếp thu cách tạo biểu mẫu bằng cách tự thiết kế và tạo biểu mẫu bằng thuật sĩ và trả lời câu hỏi tương tác. Sau đó các em quan sát clip giới thiệu các bước tạo biểu mẫu bằng thuật sĩ để biết được các bước tạo biểu mẫu bằng thuật sĩ và trả lời câu hỏi tương tác. Lắng nghe, tiếp thu các thao tác chỉnh sửa biểu mẫu trong chế độ thiết kế và hoàn thành các câu hỏi tương tác.
 3. Sản phẩm:
    Học sinh trả lời được 4 câu hỏi tương tác
    Học sinh tiếp thu được 2 cách tạo biểu mẫu mới
 • Cách 1: Nháy chuột vào lệnh         để tự thiết kế biểu mẫu;
 • Cách 2: Nháy chuột vào lệnh    để dùng thuật sĩ;                    
Có thể kết hợp cả việc dùng thuật sĩ và tự thiết kế để tạo biểu mẫu.
Tạo biểu mẫu bằng thuật sĩ (Wizard):
 • Bước 1: Nháy chuột chọn ;
 • Bước 2: Chọn bảng (hoặc mẫu hỏi)  làm dữ liệu nguồn. Sau đó chọn các trường cần đưa vào Form;
 • Bước 3: Chọn cách bố trí biểu mẫu;
 • Bước 4: Đặt tên cho biểu mẫu à nháy Finish;
Chỉnh sửa biểu mẫu trong chế độ thiết kế:
 • Thay đổi nội dung các tiêu đề;
 • Sử dụng phông chữ tiếng Việt;
 • Thay đổi kích thước trường;
 • Di chuyển các trường;
 1. Tổ chức thực hiện: Giáo viên giới thiệu cách tạo biểu mẫu bằng cách tự thiết kế và tạo biểu mẫu bằng cách sử dụng thuật sĩ.
    Yêu cầu học sinh hoàn thành bài tập (có kèm theo hướng dẫn khi học sinh làm sai).
    Cho học sinh xem clip hướng dẫn các bước tạo biểu mẫu bằng thuật sĩ. .    Học sinh hoàn thành bài tập (có kèm theo hướng dẫn khi học sinh làm sai).


    Yêu cầu học sinh hoàn thành bài tập để khắc sâu kiến thức (có kèm theo hướng dẫn khi học sinh làm sai).
    Giáo viên chốt lại kiến thức, giúp học sinh ghi nhớ.
Hoạt động 2.3: Tìm hiểu các cách làm việc của biểu mẫu (10 phút)
 1. Mục tiêu: Học sinh biết chế độ cơ bản để làm việc với biểu mẫu, các cách mở các chế độ làm việc của biểu mẫu và  thao tác có thể thực hiện được trong chế độ biểu mẫu;
 2. Nội dung: Lắng nghe, tiếp thu hai chế độ cơ bản của biểu mẫu. Sau đó xem clip giới thiệu các cách mở biểu mẫu ở chế độ biểu mẫu, các cách mở biểu mẫu ở chế độ thiết kế. Sau đó các em hoàn thành bài tập tương tác. các em phải nắm được làm thế nào để mở biểu mẫu ở chế độ biểu mẫu và ở chế độ thiết kế. Lắng nghe, tiếp thu một số thao tác có thể thực hiện được trong chế độ biểu mẫu; hoàn thành bài tập tương tác.
 3. Sản phẩm: Học sinh hoàn thành các câu hỏi tương tác. Tiếp thu 2 cách cơ bản để làm việc với biểu mẫu và trình bày được các cách mở biểu mẫu ở chế độ biểu mẫu, các cách mở biểu mẫu trong chế độ thiết kế và một số thao tác có thể thực hiện trong chế độ thiết kế;
Mở biểu mẫu ở chế độ biểu mẫu:
 • Cách 1. Nháy đúp chuột lên tên biểu mẫu;
 • Cách 2. Nháy nút phải chuột vào biểu mẫu chọn  
 • Cách 3. Nháy chuột vào View chọn     nếu biểu mẫu đang ở chế độ thiết kế;
Mở biểu mẫu ở chế độ thiết kế:
 • Cách 1. Nháy nút phải chuột vào tên biểu mẫu chọn ;
 • Cách 2. Nếu đang ở chế độ biểu mẫu thì nháy chuột vào View chọn ;
Một số thao tác có thể thực hiện trong chế độ thiết kế:
 • Thêm/ bớt, thay đổi vị trí, kích thước các trường dữ liệu;
 • Định dạng phông chữ cho các trường dữ liệu và các tiêu đề;
 • Tạo các nút lệnh.
 1. Tổ chức thực hiện: Giáo viên giới thiệu hai chế độ cơ bản khi làm việc với biểu mẫu. Sau đó cho học sinh xem clip các cách mở các chế độ của biểu mẫu.

    Yêu cầu học sinh hoàn thành bài tập để khắc sâu kiến thức (có kèm theo hướng dẫn khi học sinh làm sai).

Sau khi học sinh tìm hiểu các nội dung các chế độ làm việc của biểu mẫu. Yêu cầu học sinh hoàn thành bài tập để khắc sâu kiến thức (có kèm theo hướng dẫn khi học sinh làm sai).
    Giáo viên chốt lại kiến thức, giúp học sinh ghi nhớ.
 • Xem clip
 • Quan sát
 • Xem tương tác với bài giảng E – Learning
 • Trả lời các câu hỏi
 • Lắng nghe, ghi chép
 
 • Xem clip
 • Xem tương tác với bài giảng E – Learning
 • Trả lời các câu hỏi
Lắng nghe, ghi chép

 
 • Xem clip
 •  Xem tương tác với bài giảng E – Learning
 • Trả lời các câu hỏi
 • Lắng nghe, ghi chép

 
 
 1. Hoạt động 3: Luyện tập (5 phút)
Đề mục Nội dung hoạt động Hoạt động của học sinh
 
 1. Mục tiêu: Học sinh củng cố lại kiến thức khái niệm về biểu mẫu, tạo biểu mẫu mới, các chế độ làm việc của biểu mẫu;
 2. Nội dung: Học sinh tham gia trò chơi Khu Vườn Bí Ẩn bằng cách trả lời 4 câu hỏi.
 3. Sản phẩm: Học sinh nắm được kiến thức và trả lời đúng các câu hỏi (đáp án đúng là phương án được định dạng gạch chân)
Câu 1. Để tạo biểu mẫu ta chọn đối tượng nào sau đây?
    A. Queries             B. Forms     C. Tables      D. Reports
Câu 2. Sử dụng biểu mẫu để:
    A. Tính toán cho các trường tính toán             
    B. Sửa cấu trúc bảng
    C. Xem, nhập và sửa dữ liệu                 
    D. Lập báo cáo
Câu 3. Trong chế độ thiết kế của biểu mẫu, ta có thể:
   A. Sửa đổi cấu trúc của biểu mẫu                                  
   B. Sửa đổi dữ liệu
   C. Nhập và sửa dữ liệu                                        
   D. Xem, sửa, xóa và nhập dữ liệu
Câu 4. Sử dụng các mẫu có sẵn để tạo biểu mẫu là tạo biểu mẫu bằng cách:
   A. Tự thiết kế                    B. Dùng thuật sĩ
 1. Tổ chức thực hiện: Giáo viên cho học sinh tham gia trò chơi Khu Vườn Bí Ẩn. Các em xem và trả lời 4 các câu hỏi.
 • Xem tương tác với bài giảng E – Learning
 • Trả lời các câu hỏi
 • Lắng nghe, ghi nhớ
 
 1. Hoạt động 4: Vận dụng (5 phút)
Đề mục Nội dung hoạt động Hoạt động của học sinh
 
 1. Mục tiêu: Học sinh vận dụng kiến thức tạo biểu mẫu bằng thuật sĩ đã học để tạo biểu mẫu nhập dữ liệu và một nút điều khiển như yêu cầu;
 2. Nội dung: Học sinh tiếp tục sử dụng CSDL ở bài tập và thực hành 3, tạo biểu mẫu gồm các trường STT, Họ đệm, Tên, điểm Tin và tạo nút lệnh điều khiển đóng Form;
 3. Sản phẩm: Học sinh tạo được biểu mẫu như hình dưới đây


 
 1. Tổ chức thực hiện:
Yêu cầu học sinh hoàn thành bài tập
    Học sinh thực hiện ngoài giờ học và nộp để trao đổi, chia sẻ, đánh giá qua Zalo, Mail,....
    Giáo viên có kèm theo clip hướng dẫn hoàn thành bài tập (chỉnh sửa biểu mẫu như di chuyển các trường, thay đổi kích thước, chọn phông chữ….và cách tạo nút lệnh đóng Form) học sinh có thể tham khảo khi cần thiết.
 • Hoàn thành bài tập vận dụng và nộp (nếu có)
 • Xem video hướng dẫn (nếu cần)


----------------------------
 
Thông tin bài học
Video giới thiệu kiến thức về một loại đối tượng cơ bản của hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft Access, đó chính là FORM - Biểu mẫu
Bài 6: BIỂU MẪU
Thuộc chủ đề:
Học liệu số
Gửi lên:
06/08/2022
Lớp:
Lớp 12
Môn học:
Tin học
Xem:
28
Tải về:
Thông tin tác giả
LÊ THỊ HỒNG HÁ
Họ và tên:
LÊ THỊ HỒNG HÁ
Đơn vị công tác:
Trường THPT Vĩnh Xuân
   Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về bài giảng này?
Hãy click vào hình sao để đánh giá bài giảng

  Ý kiến bạn đọc

Thiết kế bài giảng điện tử 2021
Học và làm theo Bác
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây