Học trực tuyến

Bài 4. Tìm hiểu thư điện tử

 •   Xem: 23
 •   Thảo luận: 0

BÀI 4. TÌM HIỂU THƯ ĐIỆN TỬ
(Thời gian thực hiện: 2 tiết)

I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức & kỹ năng
- Biết thư điện tử là gì? Biết quá trình gửi và nhận thư điện tử trên Internet thông qua hộp thư điện tử.
- Biết cách mở tài khoản thư điện tử. Biết cách sử dụng dịch vụ thư điện tử.
- Phân biệt được quá trình gửi và nhận thư qua đường bưu điện với quá trình gửi và nhận thư trên Internet.
- Tạo được tài khoản thư điện tử. Nhận biết được địa chỉ của thư điện tử.
2. Định hướng hình thành năng lực
* Năng lực chung
- Năng lực tự chủ và tự học: Có khả năng quan sát, tự học.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Giải quyết yêu cầu bài tập và sáng tạo trong từng bài tập được giao.
* Năng lực đặc thù
- Ứng xử phù hợp trong môi trường số (NLb): Biết đăng xuất hộp thư điện tử khi không sử dụng để bảo vệ thông tin cá nhân, và xử lý được một số tình huống.
- Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong học và tự học (NLd): Tạo được tài khoản thư điện tử, gửi và nhận được thư điện tử.
- Hợp tác trong môi trường số (NLe): Biết cách sử dụng dịch vụ thư điện tử để chia sẻ, trao đổi thông tin và hợp tác một cách an toàn.
3. Phẩm chất
- Phẩm chất chăm chỉ: có ý thức về nhiệm vụ học tập, vận dụng kiến thức vào thực tế cuộc sống.
- Phẩm chất trách nhiệm, yêu nước: Biết cách sử dụng dịch vụ thư điện tử; Biết trân quý, giá trị lịch sử của dân tộc.
II. CHUẨN BỊ, THIẾT BỊ, HỌC LIỆU
1. Chuẩn bị của giáo viên: Bài giảng
2. Chuẩn bị của học sinh: Sách, vở, bút, tìm hiểu trước một số kiến thức về Thư điện tử,…
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
a. Mục tiêu: Ôn lại một kiến thức đã học và tạo tâm thế hứng thú cho học sinh và từng bước làm quen bài học.
b. Nội dung:
Câu 1. Khi em muốn tìm kiếm một vấn đề nào đó thì em sử dụng dịch vụ nào sau đây trên Internet?
 1. Hội thảo trực tuyến
 2. Tìm kiếm thông tin trên Internet
 3. Tổ chức và khai thác thông tin trên Web
 4.  Thư điện tử
Câu 2. Đâu là máy tìm kiếm?
 1. www.bing.com
 2.  www.google.com.vn
 3.  Coccoc.com
 4.  www.yahoo.com
Câu 3. Sắp xếp theo thứ tự các thao tác tìm kiếm thông tin trên mạng
Nhấn phím Enter hoặc nháy nút tìm kiếm
Truy cập vào máy tìm kiếm
Gõ từ khóa vào ô dành để nhập từ khóa
Nháy vào liên kết chứa thông tin
Câu 4. Đố vui
Lá gì đem đến niềm vui
Cho người thương nhớ xa xôi đợi chờ
c. Dự kiến sản phẩm học tập:
Câu 1. B   Câu 2. A, B, D
Câu 3.
Truy cập vào máy tìm kiếm
Gõ từ khóa vào ô dành để nhập từ khóa
Nhấn phím Enter hoặc nháy nút tìm kiếm
Nháy vào liên kết chứa thông tin
Câu 4. Lá thư
d. Thực hiện: HS thực hiện thao tác theo hướng dẫn của giáo viên
B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
Hoạt động 1: Hệ thống thư điện tử
a. Mục tiêu:
- Biết thư điện tử là gì? Biết quá trình gửi và nhận thư điện tử trên Internet thông qua hộp thư điện tử.
- Phân biệt được quá trình gửi và nhận thư qua đường bưu điện với quá trình gửi và nhận thư trên Internet.
b. Nội dung: Nghe giáo viên hướng dẫn, học sinh trả lời câu hỏi tương tác
c. Sản phẩm học tập: Câu trả lời của học sinh
d. Tổ chức thực hiện:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS DỰ KIẾN SẢN PHẨM
- Gv: với sự ra đời và phát triển của mạng máy tính thì việc viết, gửi và nhận thư đều được thực hiện bằng máy tính trên Internet thông qua các hộp thư điện tử nhờ vậy mà qua trình gửi thư giữa người gửi và người nhận diễn ra rất nhanh chóng. Vậy theo em thư điện tử là gì?
- Hs: Điền từ còn thiếu vào chỗ trống để hoàn thành phát biểu
- Gv: Yêu cầu học sinh nhớ lại kiến thức ở bài 2. Mạng thông tin toàn cầu Internet để trả lời câu hỏi: Em hãy cho biết đâu là ưu điểm của thư điện tử so với thư truyền thống?

- Gv: chốt lại kiến thức và lưu ý về ý nghĩa và giá trị của thư truyền thống cho học sinh qua đoạn video.
- Gv: Yêu cầu học sinh bằng trí tưởng tượng của mình thử hình dung đường đi của một bức thư tay qua đường bưu điện. Sau đó làm bài tập: Kéo và thả các đối tượng vào vị trí (?) thích hợp để hoàn thành sơ đồ quá trình chuyển thư qua bưu điện.
- Hs: thực hiện theo hướng dẫn của giáo viên.
- Gv: Chốt kiến thức
- Gv: Việc gửi và nhận thư điện tử được thực hiện tương tự như gửi và nhận thư truyền thống.
- Tuy nhiên, trong hệ thống thư điện tử, người gửi và người nhận đều phải có một tài khoản thư điện tử để có địa chỉ gửi và nhận thư.
Gv: Yêu cầu học sinh quan sát sơ đồ minh họa việc gửi và nhận thư điện tử. Sau đó, thực hiện bài tập kéo thả để sắp xếp đúng theo thứ tự các bước gửi và nhận thư điện tử
- Gv: chốt kiến thức
- Gv: yêu cầu học sinh làm bài tập “ghép các ý ở 2 cột sao cho tương ứng” nhằm rút ra kết luận:
- Trong hệ thống thư điện tử:
+ Các máy chủ thư điện tử sẽ là “bưu điện”
+ Hệ thống vận chuyển của “bưu điện” chính là mạng máy tính.
- Cả người gửi và người nhận đều sử dụng mạng máy tính với các phần mềm thích hợp để soạn, gửi và nhận thư.
- Gv: Yêu cầu học sinh làm bài tập củng cố phần “1. Hệ thống thư điện tử
Câu 1. Em hãy chọn những phát biểu đúng trong các phát biểu sau

Câu 2. Em hãy điền các công việc tương ứng cần thực hiện vào các ô trong cột Thư điện tử trong bảng dưới đây.

- Hs: thực hiện
Câu 3. Điền các cụm từ thích hợp (thư điện tử, hộp thư điện tử, máy chủ thư điện tử, dịch vụ thư điện tử) vào chỗ trống trong các câu sau.

- Gv: Theo em để có thể gửi/nhận thư điện tử trước hết ta phải làm gì?
- Hs: thực hiện
- Gv: Kết luận: Để có thể gửi/nhận thư điện tư trước hết ta phải tạo tài khoản thư điện tử. Vậy cách tạo tài khoản được thực hiện như thế nào, Cô cùng các em tìm hiểu phần tiếp theo của bài.


- Thư điện tử là dịch vụ chuyển thư dưới dạng số trên mạng máy tính (Internet)  thông qua các hộp thư điện tử.- Một người có thể gửi đồng thời cho nhiều người nhận.
- Thời gian chuyển thư gần như tức thời.
- Có thể gửi thư kèm các tệp như phần mềm, văn bản, âm thanh, hình ảnh, video,...


1. H thng thư đin t
* Sơ đồ các bước gửi và nhận thư qua đường bưu điện* Các bước gửi và nhận thư điện tử
1. Thư được soạn tại máy của người gửi.
2. Thư được gửi tới máy chủ thư điện tử của người gửi.
3. Máy chủ thư điện tử của người gửi chuyển thư đến máy chủ thư điện tử của người nhận qua mạng máy tính (Internet)
4. Máy chủ thư điện tử của người nhận chuyển thư vào hộp thư của người nhận.

* Bài tập củng cố:
Câu 1.


Câu 2.


Câu 3.
a) dịch vụ thư điện tử - hộp thư điện tử
b) thư điện tử - máy chủ thư điện tử
c) Máy chủ thư điện tử - máy chủ thư điện tử
d) hộp thư điện tử - dịch vụ thư điện tử.
 
Hoạt động 2: Tạo tài khoản, gửi và nhận thư điện tử
a. Mục tiêu:
- Biết cách mở tài khoản thư điện tử. Biết cách sử dụng dịch vụ thư điện tử.
- Tạo được tài khoản thư điện tử. Nhận biết được địa chỉ của thư điện tử.
b. Nội dung: Nghe giáo viên hướng dẫn, học sinh trả lời câu hỏi tương tác
c. Sản phẩm học tập: Câu trả lời của học sinh
d. Tổ chức thực hiện:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS DỰ KIẾN SẢN PHẨM
a) Tạo tài khoản thư điện tử
-  Gv: Để có thể gửi/nhận thư điện tử, trước hết ta phải tạo tài khoản thư điện tử.
-Gv: Người sử dụng có thể sử dụng dịch vụ thư điện tử trả phí hoặc miễn phí. Một số nhà cung cấp dịch vụ thư điện tử miễn phí: Yahoo, Google, Microsoft,…
- Gv: Để truy cập vào hộp thư điện tử người dùng cần phải có?
- Hs: trả lời
- Gv: Thuyết giảng giúp học sinh phân biệt được hộp thư điện tử và địa chỉ thư điện tử; nhận biết được địa chỉ thư điện tử có dạng @<địa chỉ máy chủ thư điện tử>
- Hai hộp thư thuộc cùng một nhà cung cấp dịch vụ thư điện tử phải có tên đăng nhập khác nhau.
- Gv: Hướng dẫn cho học sinh tạo tài khoản thư điện tử qua video tự quay
- Hs: Quan sát, ghi chép
- Gv: Yêu cầu học sinh làm bài tập “Em hãy kéo thả các đối tượng để sắp xếp các bước tạo tài khoản thư điện tử.
- Hs: thực hiện
- Lưu ý: Em cần ghi nhớ tên đăng nhập (tên người dùng) và mật khẩu truy cập. Các em tạo được tài khoản thư điện tử. sau đó:
+ Đăng nhập vào hộp thư và đọc thư
+ Trả lời thư
+ Soạn thư mới và gửi
- Gv: Hướng dẫn qua video tự quay, sau mỗi đoạn video hướng dẫn giáo viên yêu cầu học sinh làm bài tập dưới dạng tương tác.
- Gv: Lưu ý
+ Để gửi thư điện tử, người gửi phải ghi rõ địa chỉ thư điện tử của người nhận.
+ Đăng xuất khi không dùng hộp thư điện tử để tránh bị người khác sử dụng.

Gv: Giới thiệu một số phần mềm gửi, nhận thư hay dùng như:
+ Thunder Bird.
+ Outlook
- Gv: Yêu cầu học sinh làm bài tập củng cố phần “2. Tạo tài khoản, gửi và nhận thư điện tử
Câu 1. Kéo và thả các từ bên dưới vào vị trí thích hợp trong phát biểu sau:

Câu 2. Trong các địa chỉ dưới đây, địa chỉ nào là địa chỉ thư điện tử?
A. www.vnexpress.net
B. NgaTB@gmail.com
C. hungnv@yahoo.com
D. mail.google.com
Câu 3. Hãy chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau:
2. Tạo tài khoản, gửi và nhận thư điện tử
a) Tạo tài khoản thư điện tử


- Tên đăng nhập và mật khẩu* Các bước tạo tài khoản thư điện tử
- Truy cập trang web cung cấp dịch vụ thư điện tử.
Nháy chuột vào nút Tạo tài khoản.
Nhập đầy đủ thông tin vào các dòng trên cửa sổ theo hướng dẫn.
Nháy chuột vào nút Tiếp theo.
Xác nhận số điện thoại (nếu có).
Thực hiện theo hướng dẫn
Cuối cùng xuất hiện giao diện sử dụng hộp thư điện tử
b) Nhận và gửi thư
c) Phần mềm thư điện tử* Bài tập củng cố:
Câu 1.Câu 2. B, C

Câu 3.
C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a. Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức đã học thông qua bài tập
b. Nội dung:
 Câu 1. Thư điện tử là dịch vụ chuyển thư dưới dạng
 1. Số
 2. Kí tự
 3. Media
 4. Audio
Câu 2. Trong hệ thống thư điện tử, để có địa chỉ gửi và nhận thư người gửi và người nhận đều phải có
 1. Trang web
 2. Tài khoản thư điện tử
 3. Kết nối Internet
 4. Máy tính, điện thoại
Câu 3. Địa chỉ thư điện tử được phân cách bởi kí hiệu
 1. #    B. $   C. &   D. @
Câu 4. Với thư điện tử, em có thể đính kèm thông tin thuộc dạng nào?
 1. Văn bản và hình ảnh
 2. Văn bản và âm thanh
 3. Văn bản và phim
 4. Văn bản, hình ảnh, âm thanh, phim,…
Câu 5. Kéo thả các cụm từ bên dưới vào hình ảnh tương ứng sau cho đúng


c. Sản phẩm học tập: Đáp án của các câu hỏi
d. Tổ chức thực hiện:
- GV yêu cầu HS thực hiện
- HS tiếp nhận nhiệm vụ, đưa ra đáp án:
Câu 1. Đáp án A
Câu 2. Đáp án B
Câu 3. Đáp án D
Câu 4. Đáp án D
Câu 5.  1. Nháy chuột vào đây để soạn thư
             2. Nhập địa chỉ hộp thư người nhận
             3. Nhập tiêu đề thư
             4. Nhập nội dung thư
             5. Nháy chuột vào nút này để gửi thư
- GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức.
D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a. Mục tiêu: Vận dụng xử lý tình huống thông qua bài tập
b. Nội dung:
 Tình huống 1. Vào một ngày nào đó, khi mở hộp thư của mình ra em thấy trong hộp thư có nhiều thư của một trang nào đó gửi thư đến liên lạc làm đầy hộp thư. Em sẽ xử lí như thế nào?
- Em sẽ xóa chúng đi.
- Báo cáo thư đó là spam.
- Bỏ luôn hộp thư đó lập hộp thư mới.
- Cứ để hộp thư đầy.
Tình huống 2. Hôm qua, bạn Nam nhận được một thư mời gửi qua email. Nội dung thư mời đó như sau: "Hãy gửi thông tin cá nhân để được nhận thưởng". Nếu em là bạn Nam em sẽ làm gì?
- Tìm hiểu xem thông tin đó có phải là thông tin đáng tin cậy không.
- Gửi luôn thông tin địa chỉ nhà mình để họ gửi quà về.
- Gửi thông tin cá nhân đến địa chỉ đó để được nhận quà.
- Không gửi thông tin gì.
c. Sản phẩm học tập: Đáp án của các câu hỏi
d. Tổ chức thực hiện:
- GV yêu cầu HS thực hiện
- HS tiếp nhận nhiệm vụ, đưa ra đáp án:
Tình huống 1. - Báo cáo thư đó là spam.
Tình huống 2. - Không gửi thông tin gì.
* TRÒ CHƠI Ô CHỮ
a. Mục tiêu: Vận dụng xử lý tình huống thông qua bài tập
b. Nội dung: Gồm 9 câu hỏi hàng ngang và một từ khóa hàng dọc


c. Sản phẩm học tập: Đáp án của 9 câu hỏi hàng ngang, và từ khóa hàng dọc
d. Tổ chức thực hiện:
- GV nêu thể lệ trò chơi yêu cầu HS thực hiện
- HS tiếp nhận nhiệm vụ, đưa ra đáp án
E. TÌM TÒI M RNG
? Hãy tạo cho mình một tài khoản thư điện tử và soạn thư với nội dung là đáp án của các câu hỏi bên dưới. Sau đó gửi về Email: nguyenphu20172021@gmail.com
Câu 1. “… được mệnh danh là cha đẻ của thư điện tử”. Ông là ai?
Câu 2. Thuật ngữ Email và hệ thống được trao bản quyền chính thức vào năm nào?
Hãy nhấp chuột vào đường link để biết thêm thông tin về lịch sử của Email: https://youtu.be/D-wM2h2S95s
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC
Nắm được khái niệm thư điện tử là gì, quá trình gửi và nhận thư điện tử trên Internet thông qua hộp thư điện tử.
Xem lại cách mở tài khoản thư điện tử, cách sử dụng dịch vụ thư điện tử: Nhận và đọc thư, trả lời thư, soạn thư mới và gửi thư.
Trả lời, làm phần câu hỏi và bài tập ở sách giáo khoa trang 39.

 
Thông tin bài học
Bài 4. Tìm hiểu thư điện tử
Bài 4. Tìm hiểu thư điện tử
Thuộc chủ đề:
Học liệu số
Gửi lên:
06/08/2022
Lớp:
Lớp 9
Môn học:
Tin học
Xem:
23
Tải về:
Thông tin tác giả
Trần Thị Diệu Linh
Họ và tên:
Trần Thị Diệu Linh
Đơn vị công tác:
Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi
   Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về bài giảng này?
Hãy click vào hình sao để đánh giá bài giảng

  Ý kiến bạn đọc

Thiết kế bài giảng điện tử 2021
Học và làm theo Bác
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây