Học trực tuyến

Bài 3: Thông tin trong máy tính (tiết 2)

 •   Xem: 53
 •   Thảo luận: 0
 
BÀI 3:
THÔNG TIN TRONG MÁY TÍNH (tiết 2)


Môn: Tin Học - Lớp: Tin học 6
Số tiết: 1 tiết
I. MỤC TIÊU
1. Mức độ/ yêu cầu cần dạt:
 • Biết được bit là đơn vị nhỏ nhất lưu trữ thông tin.
 • Nêu được tên và độ lớn của các đơn vị cơ bản đo dung lượng thông tin.
 • Ước lượng được khả năng lưu trữ của các thiết bị nhớ thông dụng như đĩa quang, đĩa từ, thẻ nhớ, ...
2. Năng lực
a. Năng lực chung:
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Giải quyết vấn đề đo dung lượng thông tin bằng byte và các đơn vị đo lớn hơn; từ đó giải quyết các câu hỏi, bài tập trong bài và vận dụng vào thực tế để kiểm tra được dung lượng của các tệp, các ổ đĩa lưu trữ trong các thiết bị mà bản thân đang sử dụng.
- Tự chủ và tự học, tự giác: Tự học và khám phá kiến thức qua các hoạt động hướng dẫn học; Hoàn thành các bài tập tương tác và chỉnh sửa sai sót (nếu có) thông qua các phản hồi sau mỗi nhóm bài tập .
b. Năng lực tin học: Năng lực d (NLd)
- Ước lượng được khả năng lưu trữ của các thiết bị nhớ thông dụng.
- Tìm kiếm, thu thập, cập nhật và lưu trữ thông tin phù hợp với mục tiêu học tập.
- Chủ động khai thác các tài nguyên hỗ trợ tự học và trực tuyến.
3. Phẩm chất:
-  Hình thành ý thức về sự đo lường, từ đó cân nhắc mức độ của các hành vi.
- Trách nhiệm: Có ý thức tự học và hoàn thành các bài tập tương tác trong video hướng dẫn.
      - Chăm ch: Thường xuyên theo dõi và thc hin các nhim v được phân công trong các hot động.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
 • Phần mềm: Ispring Suite 9.1 bản Việt hóa
 • Sách giáo khoa, sách giáo viên, sách bài tập môn tin học 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống.
 • Các hình ảnh tìm qua Google với giấy phép Creative Commons
 • Các bài nhạc tìm qua Youtube với giấy phép của thư viện âm thanh youtube.
 • Hệ thống LMS, Web, ...
 • GV: Máy tính, loa, điện thoại,...
 • HS:Máy tính,  Điện thoại, Ipad, Tivi thông minh, ....

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
 HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG
 1. Mục tiêu:
 - To tâm thế hng thú cho hc sinh và tng bước làm quen bài hc.
      - Tạo động cơ cho HS hiểu độ lớn của thông tin được gọi là dung lượng và thông tin trong máy tính cũng có các đơn vị đo khác nhau.
b. Nội dung:
- GV trình bày vấn đề, tóm tắt lí thuyết tiết học trước.
- HS tương tác trả lời câu hỏi liên quan đến kiến thức tiết học trước.
Câu 1: Dữ liệu được máy tính lưu trữ dưới dạng?
A) Thông tin;        B) Số thập phân;             C) Dãy bit;            D) Các kí tự;
Câu 2: Dữ liệu trong máy tính được mã hóa thành dãy bit vì
A) Dãy bit đáng tin cậy hơn;               B) Dãy bit được xử lí dễ dàng hơn;
C) Dãy bit có ít kí hiệu;            D) Máy tính chỉ làm việc với hai kí hiệu là 0 và 1;
Câu 3: Thông tin trong máy tính được tổ chức dưới dạng nào?
A) Tệp văn bản;              B) Tệp âm thanh
C) Tệp giấy                    D) Tệp hình ảnh
Câu 4: Có thể sử dụng hai kí hiệu 0 và 1 để biểu diễn giai điệu của một bản nhạc
A) Đúng                         B) Sai
Câu 5: Thực hiện mã hóa số 10 và cho biết kết quả tìm được
- HS thực hiện trả lời các câu hỏi khảo sát GV đưa ra.
Câu 1: Bạn hãy cho biết chỉ số chiều cao và cân nặng hiện tại của bạn?
Câu 2: Đơn vị đo chiều cao và cân nặng bạn đã sử dụng để trả lời cho câu hỏi trên là gì?
c. Sản phẩm học tập:
- HS tiếp thu kiến thức và câu trả lời của HS liên quan đến kiến thức tiết học trước.
Đáp án:
Câu1: C) Dãy bit;
Câu 2: D) Máy tính chỉ làm việc với hai kí hiệu là 0 và 1;
Câu3: A, B, D
Câu4: A) Đúng    
Câu5: 1010
- Hs trả lời câu hỏi khảo sát theo ý của mình
d. Tổ chức thực hiện:
 • Chuyển giao nhiệm vụ:
 • Quan sát slide tóm tắt lí thuyết
 • Làm bài tập tương tác số 1
 • Trả lời các câu hỏi khảo sát
 • Thực hiện nhiệm vụ:
 • HS quan sát nội dung trong slide, thực hiện làm bài tập và trả lời các câu hỏi khảo sát
 • Báo cáo, thảo luận:
 • Chọn đáp án HS cho là đúng trong các nhóm bài tập và trả lời các câu hỏi khảo sát  và nộp bài
 • Kết luận, nhận định:
=> GV dẫn vào bài học mới, bài 3: Thông  tin trong máy tính (tiết 2)

 HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
Hoạt động: Tìm hiểu về đơn vị đo thông tin.
a. Mục tiêu:
 • Biết được bit là đơn vị nhỏ nhất lưu trữ thông tin.
 • Nêu được tên và độ lớn của các đơn vị cơ bản đo dung lượng thông tin.
 • Ước lượng được khả năng lưu trữ của các thiết bị nhớ thông dụng như đĩa quang, đĩa từ, thẻ nhớ, ...
b. Nội dung:
- GV đặt vấn đề, giảng giải nội dung kiến thức trọng tâm của bài để giúp học sinh có thể:
+ Biết được đơn vị đo dung lượng thông tin nhỏ nhất là bit và các bội của nó như là Byte, Kilobyte, Megabyte,... và các đơn vị cơ bản đo dung lượng thông tin lớn hơn.
+ Ước lượng được khả năng lưu trữ của các thiết bị nhớ thông dụng
+ Biết cách đọc các thông số lưu trữ của các thiết bị nhớ và tệp tin.
- Các bài tập giúp HS rèn luyện kĩ năng đọc thông tin về dung lượng nhớ
 
Câu 1: Em hãy nháy chuột vào hình bên, quan sát và điền dung lượng của từng ổ đĩa vào các ô tương ứng ở bên dưới:
 


Ổ đĩa C                            Ổ đĩa EỔ đĩa F                           Ổ đĩa G   


Câu 2: Em hãy nháy chuột vào hình bên, quan sát và chọn mảnh ghép đúng tên tệp tin với dung lượng tương ứng của nóc. Sản phẩm học tập:
- Câu trả lời của HS vể dung lượng ổ đĩa và tệp trong  slide bài tập tương tác.
d. Tổ chức thực hiện:
 • Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV giao cho HS nhiệm vụ trên hệ thống học tập trực tuyến  nhiệm vụ như mục Nội dung.
 • Thực hiện nhiệm vụ: (tự thực hiện có hướng dẫn)
- HS quan sát, lắng nghe, ghi nhớ và sử dụng các kiến thức vừa học để giải quyết các câu hỏi tương tác trong bài.
 • Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ: HS nộp bài thông qua hệ thống, bài tập của HS sẽ tự động gửi đến  mail của giáo viên.
 • Kết luận, nhận định: GV phản hồi cho HS thông qua mail

HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP
a. Mục tiêu:
HS được rèn luyện kĩ năng:
- Biết được đơn vị đo dung lượng thông tin nhỏ nhất là bit
- Đổi đơn vị đo dung lượng nhớ
- Ước lượng được khả năng lưu trữ của các thiết bị nhớ
b. Nội dung:
          - GV đưa ra các bài tập sau:
Câu 1: Đơn vị đo dung lượng thông tin nhỏ nhất là gì?
A) Byte;                B) Kilobyte;          C) Bit;         D) Megabyte;
Câu 2: Một Gigabyte (GB) xấp xỉ bao nhiêu Byte?
A) Một nghìn byte;                   B) Một triệu byte;          
C) Một tỷ byte;                         D) Một nghìn tỷ byte;
Câu 3: Một ổ cứng di động 2TB có dung lượng nhớ tương đương bao nhiêu?
A) 2048 KB;                            B) 2048 MB;                 
C) 2048 GB;                             D) 1024GB;
Câu 4: Bạn hãy nháy chuột để phóng to hình bên và quan sát, tìm hiểu rồi điền vào ô trống dưới đây dung lượng và đơn vị đo tương ứng với mỗi thiết bị.

Câu 5: Một thẻ nhớ 2GB chứa được khoảng bao nhiêu bản nhạc? Biết rằng mỗi bản nhạc có dung lượng khoảng 4MB.
c. Sản phẩm học tập:
- Câu trả lời của HS trong  slide Luyện tập này được gửi qua mail của giáo viên.
d. Tổ chức thực hiện:
 • Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV giao cho HS nhiệm vụ trên hệ thống học tập trực tuyến  nhiệm vụ như mục Nội dung.
 • Thực hiện nhiệm vụ: (tự thực hiện có hướng dẫn)
- HS đọc kĩ yêu cầu bài tập, sử dụng các kiến thức vừa học để giải quyết các câu hỏi tương tác trong bài.
 • Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ: HS nộp bài thông qua hệ thống, bài tập của HS sẽ tự động gửi đến  mail của giáo viên.
 • Kết luận, nhận định: GV phản hồi cho HS thông qua mail
HOT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG
a) Mc tiêu: Vận dụng được kiến thức và kĩ năng đã học về đơn vị đo thông tin để thực hiện một số nhiệm vụ thực tiễn liên quan.
b) Nội dung: Nhiệm vụ GV giao bài tập cho HS trên hệ thống học tập trực tuyến để thực hiện ba nhiệm vụ sau:
Nhiệm vụ 1: Em hãy kiểm tra và ghi lại dung lượng các ổ đĩa của máy tính mà em đang sử dụng
Nhiệm vụ 2: Minh có một số dữ liệu có tổng dung lượng là 621.000KB, Minh có thể lưu được vào một đĩa CD-Rom có dung lượng 700MB hay không? Tại sao?
Nhiệm vụ 3: Hãy đổi  các đơn vị đo thông tin sau: 
5KB=?B;                                        
1.5GB=? KB;           
2TB=?MB;  
c) Sản phẩm: Câu trả lời bài tập vận dụng của HS được nộp trên hệ thống học tập trực tuyến google form.
d) Tổ chức thực hiện
 • Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV giao và hướng dẫn HS thực hiện nhiệm vụ như mục Nội dung
 • Thực hiện nhiệm vụ: (tự thực hiện có hướng dẫn)
- HS đọc kĩ yêu cầu bài tập, sử dụng các kiến thức vừa học để giải quyết các nhiệm vụ giáo viên đã giao.
 • Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ: HS nộp bài thông qua hệ thống học tập trực tuyến google form.
 • Kết luận, nhận định: GV phản hồi cho HS thông qua mail


 
Thông tin bài học
Giới thiệu về 1 số đơn vị đo dung lượng thông tin như Byte, KB, MB... Nêu sơ lược khả năng lưu trữ của các thiết bị nhớ thông dụng như đĩa cứng, đĩa CD, các loại thẻ nhớ
Bài 3: Thông tin trong máy tính (tiết 2)
Thuộc chủ đề:
Học liệu số
Gửi lên:
Hôm qua, 08:44
Lớp:
Lớp 6
Môn học:
Tin học
Xem:
53
Tải về:
Thông tin tác giả
Lê Thị Thanh Hoa
Họ và tên:
Lê Thị Thanh Hoa
Đơn vị công tác:
Trường THCS Ngô Mây
Điện thoại:
0822934833
Di động:
0942479090
   Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về bài giảng này?
Hãy click vào hình sao để đánh giá bài giảng

  Ý kiến bạn đọc

Thiết kế bài giảng điện tử 2021
Học và làm theo Bác
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây