Học trực tuyến

BƯỚC NGOẶT LỊCH SỬ ĐẦU THẾ KỈ X

  •   Xem: 60
  •   Thảo luận: 0
Ngày soạn:
Ngày giảng:

Tiết 43 Bài 17
BƯỚC NGOẶT LỊCH SỬ ĐẦU THẾ KỈ X

I. MỤC TIÊU(Học xong bài học, học sinh sẽ đạt được)
1. Về kiến thức:
- Mô tả được những nét chính trận chiến Bạch Đằng lịch sử năm 938 và những điểm độc đáo trong tổ chức đánh giặc của Ngô Quyền
- Nêu được ý nghĩa lịch sử của chiến thắng Bạch Đằng năm 938
2.Về năng lực:
- Năng lực giao tiếp, hợp tác thông qua hoạt động nhóm, đóng vai…
- Sưu tầm, tìm hiểu kiến thức, nguồn tư liệu nhân vật lịch sử:  Ngô Quyền.
3.Về phẩm chất:
- Cảm phục, tự hào và noi gương lòng yêu nước của các thế hệ trước
- Có ý thức trách nhiệm trong việc giữ gìn bảo vệ độc lập dân tộc và toàn vẹn lãnh thổ
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
- SGK, SGV.
- Một số video, tranh ảnh liên quan đến nội dung bài học.
- Máy chiếu, máy tính
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
Hoạt động 1: KHỞI ĐỘNG (5’)
a) Mục tiêu: Giúp HS
- Tạo tình huống học tập, kết nối kiến thức HS đã có với kiến thức bài mới, tạo hứng thú cho HS
b) Nội dung:
Cho HS ôn tập 1 số địa danh, nhân vật lịch sử, ý nghĩa của cuộc chiến thắng Bạch Đằng năm 938.
GV dẫn dắt vấn đề:  Dòng sông BĐ nghìn năm đã tha thiết trôi thầm lặng, gìn giữ những chiến tích máu xương huy hoàng. Đến nay sông BĐ đã trở thành dòng sông của lịch sử, là biểu tượng của truyền thống đấu tranh chống giặc ngoại xâm. Dòng sông đã chứng kiến 3 trận đánh oanh liệt trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta nhưng tiêu biểu là trận thủy chiến 938 của Ngô Quyền đã làm rạng rỡ non sông . Vậy Ngô Quyền là ai? trận thủy chiến năm 938 diễn ra như thế nào cô và các em cùng tìm hiểu bài học ngày hôm nay Bước ngoặt lịch sử đầu thế kỉ X (phần 3: Ngô Quyền và chiến thắng Bạch Đằng năm 938)
c) Sản phẩm: HS kể tên các địa danh liên quan đến trận Bạch Đằng, nhân vật Ngô Quyền…và đưa ra nhận xét.
d) Tổ chức thực hiện:

B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
? Quan sát tranh và cho biết đó là địa danh nào?
B2: Thực hiện nhiệm vụ
HS suy nghĩ trả lời
B3: Báo cáo thảo luận
GV:
- Yêu cầu đại diện của một vài cá nhân lên trình bày sản phẩm.
- Hướng dẫn HS báo cáo (nếu các em còn gặp khó khăn).
HS:
- HS báo cáo, còn lại theo dõi, nhận xét, bổ sung cho bạn (nếu cần).
B4: Kết luận, nhận định (GV)
HS đọc thông tin trong sgk
GV Nhận xét chốt kiến thức, chuyển dẫn vào hoạt động hình thành kiến thức mới.
- Viết tên bài, nêu mục tiêu chung của bài và dẫn vào HĐ tiếp theo.
HĐ 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
3.Ngô Quyền và chiến thắng Bạch Đằng
a)Mục tiêu: Mô tả được những nét chính trận chiến Bạch Đằng năm 938 và những điểm độc đáo trong tổ chức đánh giặc của Ngô Quyền; nêu được ý nghĩa lịch sử của trận chiến
b) Nội dung:
- GV cho HS tìm hiểu về nhân vật Ngô quyền, kế hoạch của ông…cách đánh
HS làm việc nhóm và hoàn thiện nhiệm vụ.
c) Sản phẩm: Phiếu học tập đã hoàn thành của HS.
d) Tổ chức thực hiện
HĐ của thầy và trò Sản phẩm dự kiến
B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
Y/c HS đọc thông tin, quan sát tranh ảnh để trả lời
-Tình hình nước ta thời gian này có biến động gì.
+ Bên trong: Dương Đình Nghệ bị giết
+ Bên ngoài: Quân Nam Hán vượt biển xâm lược nước ta
? Dưới tình hình đó, Ngô Quyền đã làm gì?
Chia nhóm bàn và giao nhiệm vụ trả lời câu hỏi
Description: C:\Users\Admin\Pictures\tải xuống (8).jpg
  • Em biết gì về nhân vật Ngô Quyền?
  • Ông đánh giá và nhận định về điểm mạnh, điểm yếu của địch như thế nào?
  • Thông tin về sông Bạch Đằng
Quan sát lược đồ và cho biết
Description: C:\Users\Admin\Pictures\tải xuống (7).jpg
  • Tóm tắt diễn biến trận Bạch Đằng
  • Nét độc đáo trong nghệ thuật đánh giặc của NQ thể hiện qua những điểm nào
  • Ý nghĩa lịch sử của trận BĐ
  • Đánh giá công lao của NQ với lịch sử dân tộc.
Description: C:\Users\Admin\Pictures\220px-Bãi_cọc_cửa_sông_Bạch_Đằng.jpg
? Kết quả và ý nghĩa của trận Bạch Đằng 938
B2: Thực hiện nhiệm vụ
Hs suy nghĩ, thảo luận nhóm để trình bày các ý kiến
B3: Báo cáo, thảo luận
GV:
- Yêu cầu HS trả lời, yêu cầu đại diện nhóm trình bày.
- Hướng dẫn HS trình bày, nhận xét (nếu cần).
HS:
- Trả lời câu hỏi của GV.
- Đại diện nhóm trình bày sản phẩm của nhóm.
- HS các nhóm còn lại quan sát, theo dõi nhóm bạn trình bày và bổ sung cho nhóm bạn (nếu cần).
B4: Kết luận, nhận định (GV)
- Nhận xét về thái độ học tập& sản phẩm học tập của HS.
Liên hệ :
Description: C:\Users\Admin\Pictures\tải xuống (9).jpg
- Chuyển dẫn sang phần luyện tập.a. Hoàn cảnh lịch sử (10’)

- Năm 937 Kiều Công Tiễn giết Dương Đình Nghệ để đoạt chức Tiết độ sứ
àNgô Quyền kéo quân ra Bắc trị tội Kiều Công Tiễn..
- Kiều Công Tiễn cầu cứu nhà Nam Hán.
- Năm 938, quân Nam Hán sang xl nước ta lần thứ hai.
àNgô Quyền chủ động lên kế hoạch đánh giặc ở vùng cửa biển Bạch Đằng


b. Diễn biến (15’)
- Cuối năm 938, Hoằng Tháo chỉ huy thủy quân Nam Hán tiến vào nước ta.
- Nước triều lên : Ngô Quyền cho quân dùng thuyền nhẹ ra
khiêu chiến, nhử địch tiến sâu vào bãi cọc ngầm đánh quật trở lại.
 c) Kết quả (5’)
- Trận Bạch Đằng kết thúc thắng lợi vẻ vang ,vĩ đại.
* Nét độc đáo trong nghệ thuật đánh giặc của NQ:
-Xây dựng bãi cọc ngầm
-Lợi dụng thủy triều để giành thắng lợi
d) Ý nghĩa (5’)
- Chiến thắng Bạch Đằng năm 938 đã chấm dứt thời Bắc thuộc, mở ra thời kì độc lập, tự chủ, khẳng định nền độc lập lâu dài của Tổ quốc.


 
HĐ 3: LUYỆN TẬP (3’)
a) Mục tiêu: Vận dụng kiến thức của bài học vào việc làm bài tập cụ thể
b) Nội dung:HS suy nghĩ cá nhân làm bài tập của GV giao
c) Sản phẩm:
Bài tập : Đáp án đúng của bài tập.
d) Tổ chức thực hiện
B1: Chuyển giao nhiệm vụ: Giáo viên giao bài tập cho HS: Giới thiệu những nét ấn tượng của em về Ngô Quyền.
B2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS xác định yêu cầu của đề bài và suy nghĩ cá nhân để làm bài tập
- GV hướng dẫn cho HS tìm hiểu đề và làm bài tập
B3: Báo cáo, thảo luận
- GV  yêu cầu HS trình bày sản phẩm của mình.
- HS trình bày, theo dõi, nhận xét, đánh giá và bổ sung cho bài của bạn (nếu cần).
B4: Kết luận, nhận định: GV nhận xét bài làm của HS.
 HĐ 4: VẬN DỤNG (2’)
a) Mục tiêu: Củng cố và mở rộng kiến thức nội dung của bài học cho HS
b) Nội dung: GV giao nhiệm vụ, HS thực hiện nhiệm vụ.
c) Sản phẩm: Bài làm của HS
d) Tổ chức thựchiện
B1: Chuyển giao nhiệm vụ: (GV giao bài tập)
Tra cứu thông tin hiện nay có những con đường, trường học, di tích…mang tên các anh hùng trong thời kì Bắc thuộc ở nơi em sống.
B2: Thực hiện nhiệm vụ
- GV hướng dẫn các em tìm hiểu yêu cầu của đề.
- HS đọc và xác định yêu cầu của bài tập.
B3: Báo cáo, thảo luận
- GV hướng dẫn các em cách nộp sản phẩm cho GV sau khi hoàn thành.
B4: Kết luận, nhận định (GV)
- Nhận xét ý thức làm bài của HS, nhắc nhở những HS không nộp bài hoặc nộp bài không đúng qui định (nếu có).
- Dặn dò HS những nội dung cần học ở nhà và chuẩn bị cho bài học sau.
******************************

 
Thông tin bài học
Video này nói về bài 19 phần II Ngô Quyền và chiến thắng Bạch Đằng năm 938.Ngô quyền đã lãnh đạo nhân dân đánh bại quân Nam Hán lần thư hai thắng lợi đem lại nền độc lập lâu dài cho đất nước.
BƯỚC NGOẶT LỊCH SỬ ĐẦU THẾ KỈ X
Thuộc chủ đề:
Học liệu số
Gửi lên:
06/08/2022
Lớp:
Lớp 6
Môn học:
Lịch sử
Xem:
60
Tải về:
Thông tin tác giả
Phạm Thị Nguyệt
Họ và tên:
Phạm Thị Nguyệt
Đơn vị công tác:
Trường THCS Đông Sơn
Điện thoại:
0988024632
Di động:
0988024632
   Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về bài giảng này?
Hãy click vào hình sao để đánh giá bài giảng

  Ý kiến bạn đọc

Thiết kế bài giảng điện tử 2021
Học và làm theo Bác
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây