Học trực tuyến

BÀI 23. TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM 1945 VÀ SỰ THÀNH LẬP NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

  •   Xem: 45
  •   Thảo luận: 0
BÀI 23. TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM 1945 VÀ SỰ THÀNH LẬP NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
       I. Mục tiêu
  1. Kiến thức:
- Biết thời cơ khởi nghĩa và lệnh Tổng khởi nghĩa.
- Cuộc Tổng khởi nghĩa trong toàn quốc (đặc biệt khởi nghĩa ở Hà Nội, Huế, Sài Gòn).
    - Thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà và ra bản Tuyên ngôn Độc lập.
    - Ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thành công của Cách mạng tháng Tám năm 1945
      2. Năng lực
     +  Rèn luyện học sinh phương pháp quan sát tranh ảnh, sử dụng bản đồ,các tư liệu lịch sử để minh họa khắc sâu những nội dung cơ bản trong bài học.
     + Tái hiện kiến thức lịch sử, xác định các mối quan hệ giữa các sự kiện, hiện tượng lịch sử
     + So sánh, nhận xét, đánh giá về tình hình cách mạng  tháng Tám năm 1945
  3.Phẩm chất
- Yêu nước: Giáo dục lòng yêu nước kính yêu Đảng và lãnh tụ, niềm tin vào thắng lợi của cách mạng, niềm tự hào dân tộc .
- Trách nhiệm: Có trách nhiệm học tập nâng cao hiểu biết về lịch sử để vận dụng vào cuộc sống.
- Nhân ái: Giúp đỡ, yêu thương đồng bào vượt qua khó khăn trong thời đại ngày nay.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Chuẩn bị của giáo viên:
- Hình ảnh: Cuộc mít tinh tại Nhà hát lớn Hà Nội (19/8/1945), Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập (2/9/1945).
 - Lược đồ: Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945.
- Video: Lệnh Tổng khởi nghĩa được ban bố; Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập.
- Máy tính, giáo án, phiếu học tập.
    2. Chuẩn bị của học sinh:
    - Tìm hiểu trước kiến thức trong sách giáo khoa và tài liệu có liên quan.
    - Sưu tầm tư liệu tranh ảnh về Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945.
   III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
   A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
a, Mục tiêu:  Tạo tình huống  giữa cái đã biết và chưa biết về
b. Nội dung: HS dưới sự hướng dẫn của GV thống kê lại các sự kiện lịch sử nổi bật từ năm 1941 đến 1945 để chuẩn bị cho Cách mạng tháng Tám 1945. Bên cạnh đó cho xem tranh ảnh, tư liệu.
c) Dự kiến Sản phẩm: (Cách mạng tháng Tám 1945)
d) Tổ chức thực hiện:
  Giáo viên cho HS xem một số hình ảnh về Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945? Những hình ảnh trên nói về những sự kiện nào?
   Trên cơ sở trả lời của học sinh GV dẫn dắt vào bài mới.
 GV nhận xét vào bài mới: Cuối  năm 1945 cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai chuyển sang giai đoạn kết thúc, tạo điều kiện thuận lợi cho cách mạng nước ta tiến tới cuộc tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945 giành độc lập tự do cho nước nhà.
B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
 1. Lệnh tổng khởi nghĩa được ban bố
a) Mục tiêu: ghi nhớ được lệnh tổng khởi nghĩa được ban bố trong hoàn cảnh như thế nào? Đảng và Bác Hồ đã tổ chức chuẩn bị cho khởi nghĩa như thế nào?
b) Nội dung: Huy động hiểu biết đã có của bản thân và nghiên cứu sách giáo khoa quan sát tranh ảnh suy nghĩ cá nhân, thảo luận nhóm trả lời các câu hỏi  của giáo viên
c) Dự kiến sản phẩm: trả lời được các câu hỏi của giáo viên
d) Tổ chức thực hiện
   Hoạt động của giáo viên và HS Dự kiến sản phẩm
  1.Chuyển giao nhiệh vụ học tập
- Chia thành 4 nhóm. Các nhóm đọc mục I
SGK thảo luận và thực hiện các yêu cầu sau;
 + Nhóm 1,2: Lệnh tổng khởi nghĩa được ban bố trong hoàn cảnh nào?
+ Nhóm 3,4: Lệnh Tổng khởi nghĩa được ban bố như thế nào?
 2, Thực hiện nhiệm vụ học tập
HS Đọc SGK và thực hiện theo yêu cầu, GV khuyến khích HS hợp tác với nhau khi thực hiện nhiệm vụ, GV đến các nhóm theo dõi hỗ trợ HS làm việc những nội dung khó GV gợi mở (Bằng hệ thống câu hỏi gợi mở linh hoạt)
Em có nhận xét gì về thời cơ của cách mạng tháng Tám năm 1945?
(thời cơ ngàn năm có một, chỉ tồn tại từ khi Nhật đầu hàng → quân Đồng minh chưa vào Đông Dương)
GV. Chớp thời cơ, Đảng đã kịp thời phát động lệnh Tổng khởi nghĩa giành chính quyền
   Sau khi Lệnh Tổng knghĩa được ban bố Đảng đã làm gì để tiến  tới Tổng khởi nghĩa giành  chính quyền?
(tổ chức ĐH  Quốc dân Tân Trào → thống nhất ý chí toàn quân và toàn dân)
Thực hiện lệnh của Uỷ ban khởi nghĩa, quân giải phóng đã làm gì?
3. Báo cáo kết quả và hoạt động
- Đại diện các nhóm trình bày.
4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
HS phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả trình bày,
GV bổ sung phân tích, nhận xét, đánh giá  kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập củ HS, Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh
* Hoàn cảnh:
- Thế giới: Chủ nghĩa Phát xít bị tiêu diệt, 8/ 1945 Nhật đầu hàng Đồng minh.
- Trong nước:
+ Phát xít Nhật cùng tay sai hoang mang cực độ
+ Không khí cách mạng sục sôi

* Lệnh khởi nghĩa được ban bố
 - Ngày 14 - 15/8/1945, Hội nghị toàn quốc  ở Tân Trào (Tuyên Quang)

+ Phát động Tổng khởi nghĩa

- Ngày 16/8, Quốc dân Đại hội  ở Tân Trào:
+ Tán thành lệnh Tổng khởi nghĩa
+ Thông qua 10 chính sách của Việt Minh.
+ Lập Uỷ ban dân tộc giải phóng

- Chiều 16/8/1945 quân giải phóng → Thái Nguyên → Hà Nội
    2. Diễn biến chính tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945
a) Mục tiêu: ghi nhớ quần chúng tiến hành giành chính quyền ở Hà Nội, Huế, Sài Gòn và Giành chính quyền trong cả nước.
b) Nội dung: Huy động hiểu biết đã có của bản thân và nghiên cứu sách giáo khoa quan sát tranh ảnh suy nghĩ cá nhân, thảo luận nhóm để hoàn thành bảng niên biểu.
c) Sản phẩm: hoàn thành bảng niên biểu.
d) Tổ chức thực hiện
Hoạt động của giáo viên và HS     Nội dung chính
  1.Chuyển giao nhiệm vụ học tập
-. Các nhóm đọc mục II và III SGK thảo luận và thực hiện các yêu cầu sau;
HS. Đọc tư liệu: “Ở Hà Nội…tận gốc rễ” (SGK trang 92, 93)
+ Nhóm 1,2,3: Tìm hiểu khởi nghĩa ở Hà Nội?
+ Nhóm 4: Tìm hiểu khởi nghĩa ở Huế, Sài Gòn?
+ Yêu cầu học sinh lập bảng niên biểu:
Thời gian Sự kiện
   
   
   
   
   
 2, Thực hiện nhiệm vụ học tập
HS Đọc SGK và thực hiện theo yêu cầu, GV khuyến khích HS hợp tác với nhau khi thực hiện nhiệm vụ, GV đến các nhóm theo dõi hổ trợ HS làm việc những nội dung khó GV gợi mở (Bằng hệ thống câu hỏi gợi mở linh hoạt) tập trung hướng học sinh lập niên biểu.
GV. Hướng dẫn h/s khai thác H. 39 (trang 93)
Cuộc khởi nghĩa ở Hà Nội thắng lợi có có ý nghĩa như thế nào?
(Cổ vũ cả nước, kẻ thù hoang mang, dao động).
HS. Xác định các tỉnh đã giành chính quyền trước 19/8/1945
GV. Sử dụng lược tường thuật khởi nghĩa giành chính quyền ở Huế, Sài Gòn.
        Em có nhận xét gì về cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước?
(Khởi nghĩa thành công nhanh chóng (15 ngày), toàn dân xuống đường, lượng chính trị,vũ trang)
3. Báo cáo kết quả và hoạt động
- Đại diện các nhóm trình bày –GV nhận xét
4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
HS phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả trình bày,
GV bổ sung phân tích, nhận xét, đánh giá  kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập củ HS, Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh

 
Thời gian Sự kiện
19/8 Khởi nghĩa ở Hà Nội thắng lợi
23/8 Khởi nghĩa ở Huế thắng lợi
25/8 Khởi nghĩa ở Sài gòn thắng lợi
2/9 Bác Hồ đọc bản tuyên ngôn khai sinh nước VNDCCH

III: Ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thành công của cách mạng tháng Tám
a) Mục tiêu:  ghi nhớ Ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thành công của cách mạng tháng Tám.
b) Nội dung: Huy động hiểu biết đã có của bản thân và nghiên cứu sách giáo khoa quan sát tranh ảnh suy nghĩ cá nhân, thảo luận nhóm trả lời các câu hỏi  của giáo viên.
c) Sản phẩm: trả lời được các câu hỏi của giáo viên.
d) Tổ chức thực hiện
Hoạt động của giáo viên và HS Nội dung chính
  1.Chuyển giao nhiệm vụ học tập
Các nhóm đọc mục IV  SGK( thảo luận và thực hiện các yêu cầu sau;
+ Nhóm 1,2:  Ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng Tám?
+ Nhóm 3,4: Nguyên nhân thành công của cách mạng tháng Tám?
 2, Thực hiện nhiệm vụ học tập
HS Đọc SGK và thực hiện theo yêu cầu, GV khuyến khích HS hợp tác với nhau khi thực hiện nhiệm vụ, GV đến các nhóm theo giỏi hổ trợ HS làm việc những nội dung khó GV gợi mở (Bằng hệ thống câu hỏi gợi mở linh hoạt)
Tại sao cách mạng tháng Tám thành công nhanh chóng và ít đổ máu?
GV. Phân tích dẫn chứng nguyên nhân thắng lợi của CM tháng Tám
3. Báo cáo kết quả và hoạt động
- Đại diện các nhóm trình bày.
4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
HS phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả trình bày,
GV bổ sung phân tích, nhận xét, đánh giá  kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập củ HS, Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh
1. Ý nghĩa lịch sử
- Đập tan ách thống trị: Pháp, Nhật, phong kiến.
- Đưa Việt Nam trở thành quốc gia độc lập
- Cổ vũ phong trào cách mạng thế giới.
2. Nguyên nhân thắng lợi
- Truyền thống đấu tranh của dân tộc.
- Sự lãnh đạo kịp thời sáng suốt của Đảng.
- Có khối liên minh công nông vững chắc.
- Nhờ điều kiện quốc tế thuận lợi, sự ủng hộ lực lượng tiến bộ thế giới.
      C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
 a) Mục tiêu: Nhằm củng cố, hệ thống hóa, hoàn thiện kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội ở hoạt động hình thành kiến thức
b) Nội dung: GV giao nhiệm vụ cho HS thảo luận nhóm hoàn thành bài tập theo nhóm
c) Sản phẩm: bài tập nhóm có thể lấy điểm thường xuyên;
   d) Tổ chức thực hiện:
   - Thảo luận nhóm trả lời các câu hỏi sau:
 1.  Hãy nêu 4 tổ chức lớn do Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh sáng lập từ năm 1930 đến năm 1945 và có vai trò quyết định đến thắng lợi của Cách mạng tháng Tám
2. Chỉ trên Lược đồ giành chính quyền ở Hà Nội, Huế, Sài Gòn.
Dự kiến sản phẩm
1. 4 tổ chức lớn do Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh sáng lập từ năm 1930 đến năm 1945 và có vai trò quyết định đến thắng lợi của Cách mạng tháng Tám là:
  • Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (2/1930)
  • Thành lập mặt trận Dân chủ Đông Dương (1936)
  • Thành lập Mặt trận Việt Minh (1941)
  • Thành lập Ủy ban khởi nghĩa toàn quốc (1945)
2. Học sinh xem lược đồ và chỉ trên lược đồ.
  D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG MỞ RỘNG
a) Mục tiêu: Vận dụng kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội để giải quyết những vấn đề mới trong học tập và thực tiễn, HS nhận xét đánh giá rút ra bài học kinh nghiệm với sự phát triển nước ta ngày nay..
b) Nội dung hoạt động: GV tổ chức cho HS thảo luận nhóm hoàn thành bài tập
c) Sản phẩm học tập: bài tập nhóm
d) Cách thức tiến hành hoạt động
     1. Tìm hiểu thông tin về cuộc khởi nghĩa giành chính quyền năm 1945 ở địa phương Lâm Đồng nơi em sinh sống.
     2. Tác động giữa hoàn cảnh và sự kiện thông qua việc tìm hiểu những tác động của Đại dịch Covid-19 với gia đình em và những người xung quanh./   


 
Thông tin bài học
BÀI 23. TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM 1945 VÀ SỰ THÀNH LẬP NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
BÀI 23. TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM 1945 VÀ SỰ THÀNH LẬP NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Thuộc chủ đề:
Học liệu số
Gửi lên:
06/08/2022
Lớp:
Lớp 9
Môn học:
Lịch sử
Xem:
45
Tải về:
Thông tin tác giả
Nguyễn Đức Công
Họ và tên:
Nguyễn Đức Công
Đơn vị công tác:
TH-THCS Đinh Trang Thượng - Di Linh
   Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về bài giảng này?
Hãy click vào hình sao để đánh giá bài giảng

  Ý kiến bạn đọc

Thiết kế bài giảng điện tử 2021
Học và làm theo Bác
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây