Học trực tuyến

Ứng phó với thiên tai

 •   Xem: 223
 •   Thảo luận: 0
 1. MỤC TIÊU
 1. Kiến thức
Sau khi tham gia hoạt động này, HS có khả năng:
- Nhận biết được dấu hiệu của thiên tai.
- Nêu được và biết những điều nên làm để ứng phó trong những tình huống cụ thể khi thiên tai xảy ra
 1. Năng lực:
- Làm việc với sách giáo khoa và tài  liệu.
- Có năng lực thích ứng với cuộc sống.
- Xác định được thiên tai thông qua dấu hiệu.
3. Phấm chất:
- Ý thức về hành động nên làm và không nên làm khi thiên tai xảy ra và thực hiện điều nên làm để vận dụng vào trong cuộc sống.
- Góp phần rèn luyện phẩm chất trách nhiệm, tự học, tự chủ.
 1. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Phần mền:
+ Phần mền:Ispring Suite 10
+ Phần mền: Filmora làm và cắt ghép video
+ Phần mền: Viettel.ai
2. Học liệu:
+ Sách giáo khoa Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 6
+ Sách giáo viên
+ Tài liệu hướng dẫn dạy và học “Giảm nhẹ rủi ro thiên tai”
+ Âm thanh: website: bensound
+ Hình ảnh: trang pixabay, unsplash
+ Video: Youtube, pixabay, unsplash
3. Thiết bị dạy học
HS: PC, laptop, điện thoại …
 1. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC E-LEARNING
Hoạt động 1: Khởi động (Khám phá)
a. Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh và từng bước làm quen bài học.
b. Nội dung: Trò chơi “Mưa lớn - mưa nhỏ”.
c. Sản phẩm: kết quả thực hiện của HS
d. Tổ chức thực hiện:
GV: hướng dẫn học sinh cách chơi bằng cách đọc luật chơi
HS lắng nghe luật chơi, theo dõi video mẫu và làm theo các hành động mô phỏng thiên tai
Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới (Kết nối)
 1. Hoạt động:  Tìm hiếu dấu hiệu của một số loại thiên tai
 1. Mục tiêu:
Giúp HS thực hiện nhiệm vụ học tập để:
- Nêu được tên một số loại thiên tai đã xảy ra ở nước ta và thế giới;
- Nêu được dấu hiệu đặc trưng của một số loại thiên tai phố biến.
 1. Nội dung: thông qua các bức tranh trong sách giáo khoa trang 18, HS nhận diện ra các loại hình thiên tai
 2. Sản phẩm: kết quả 2 câu trả lời, ô chữ thiên tai
 3. Tổ chức thực hiện:
Phần kết nối:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS DỰ KIẾN SẢN PHẨM
#1. Chuyển giao nhiệm vụ:
Thông qua 2 câu đố học sinh gọi tên được các thiên tai xuất hiện trong tranh và biết được tại sao em phải học cách ứng phó với thiên tai thông qua việc trả lời câu hỏi 2
Kết quả 2 câu trả lời của HS
Câu 1 có 8 loại hình thiên tai sau xuất hiện trong tranh:
 • Bão                 - Lũ quét
 • Lũ lụt             - Hạn hán
 • Lốc xoáy        - Cháy rừng
 • Sạt lở đất       - Sóng thần
Câu 2: Tìm hiểu về thiên tai giúp em tăng cường khả năng ứng phó với nó và giảm thiểu rủi ro.
#2. Thực hiện nhiệm vụ:
HS giải 2 câu đố
#3: HS báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ:
Thông qua giải 2 câu đố, hệ thống sẽ tự chấm là em làm đúng hay sai.
#4. GV kết luận: Tìm hiểu về thiên tai giúp em tăng cường khả năng ứng phó với nó và giảm thiểu rủi ro.

Phần hình thành kiến thức:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS DỰ KIẾN SẢN PHẨM
#1. Chuyển giao nhiệm vụ:
Yêu cầu HS kẻ hoặc tải phiếu học tập, theo dõi nội dung kiến thức, ghi lại vào phiếu học tập ở 3 cột đầu.
Kết quả phiếu học tập đã điền đủ các loại hình thiên tai và dấu hiệu mà giáo viên đề cập đến.
'&rgb(0, 3, 9);&rgb(0, 3, 9);&rgb(0, 3, 9);Table

Description automatically generated&rgb(0, 3, 9);&rgb(0, 3, 9);&rgb(0, 3, 9);'
'&rgb(0, 3, 9);&rgb(0, 3, 9);&rgb(0, 3, 9);Text

Description automatically generated&rgb(0, 3, 9);&rgb(0, 3, 9);&rgb(0, 3, 9);'
 

#2. Thực hiện nhiệm vụ:
HS khi đã có phiếu học tập, nghe giảng và điền thông tin vào phiếu.
#3:HS báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ:
HS đọc lại nội dung trong phiếu học tập của mình về tên thiên tai và dấu hiệu của nó để giải ô chữ.
#4. GV kết luận: Mỗi loại thiên tai đều có những dấu hiệu nhất định chúng được biểu hiện qua một số hiện tượng mà con người có thể dự báo và quan sát được. Nhận biết được những dấu hiệu thiên tai để đề phòng và tự bảo vệ bản thân là rất cần thiết.
 
 1. Hoạt động:  Xác định những việc cần làm để bảo vệ bản thân trong một số tình huống thiên tai
a. Mục tiêu:
Giúp HS thực hiện nhiệm vụ học tập để:
- Xác định được những việc nên là và không nên làm để phòng chống thiên tai trong một số trường hợp cụ thể.
b. Nội dung: thông qua các nội dung kiến thức giáo viên cung cấp
c. Sản phẩm: phiếu học tập cột số 4
d. Tổ chức thực hiện:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS DỰ KIẾN SẢN PHẨM
#1. Chuyển giao nhiệm vụ:
 Yêu cầu HS nghe giảng và điền thông tin vào phiếu học tập cột cuối cùng.
Phiếu học tập đã hoàn thành
'&rgb(0, 3, 9);&rgb(0, 3, 9);&rgb(0, 3, 9);Table

Description automatically generated&rgb(0, 3, 9);&rgb(0, 3, 9);&rgb(0, 3, 9);'
#2. Thực hiện nhiệm vụ:
HS nghe giảng và điền thông tin vào phiếu.
#3: HS báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ: HS đọc lại nội dung trong phiếu học tập của mình về tên thiên tai.
#4. GV kết luận:
Trong cuộc sống có thể gặp nhiều tình huống nguy hiểm xảy ra như: lũ lụt mưa bão, cây đổ, hỏa hoạn các em cần trang bị kiến thức, kỹ năng để ứng phó với mọi  loại tình huống.

Hoạt động 3: Luyện tập - Thực hành
a. Mục tiêu:
Vận dụng kiến thức đã học để áp dụng vào các tình huống giáo viên nên ra
b. Nội dung: Hệ thống câu hỏi và bài tập (5 câu) liên quan đến các cách ứng phó với thiên tai hay gặp như: Bão, Lũ lụt, Sạt lở đất và Dông sét
c. Sản phẩm: Là đáp án, lời giải của HS được gửi đến gmail của giáo viên
d. Tổ chức thực hiện:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS DỰ KIẾN SẢN PHẨM
#1. Chuyển giao nhiệm vụ:
GV: hướng dẫn học sinh làm bài tập dạng chọn nhiều đáp án đúng, điền khuyết và kéo thả
Đáp án đúng về 5 câu hỏi
Link tải sách: https://bit.ly/upvtt
'&rgb(0, 3, 9);&rgb(0, 3, 9);&rgb(0, 3, 9);Graphical user interface, application

Description automatically generated&rgb(0, 3, 9);&rgb(0, 3, 9);&rgb(0, 3, 9);'