Học trực tuyến

VAI TRÒ CỦA THỰC VẬT TRONG ĐỜI SỐNG VÀ TRONG TỰ NHIÊN

 •   Xem: 34
 •   Thảo luận: 0
BÀI 20. VAI TRÒ CỦA THỰC VẬT TRONG ĐỜI SỐNG
VÀ TRONG TỰ NHIÊN (tiết 1)
Môn học: Khoa học tự nhiên 6
I. Mục tiêu
1. Kiến thức:
Sau khi học xong bài học này, học sinh sẽ khám phá được vai trò của thực vật trong tự nhiên và trong đời sống con người, bao gồm:
- Trình bày được vai trò của thực vật đối với đời sống con người.
- Trình bày được vai trò của thực vật trong tự nhiên: Điều hoà khí hậu hạn chế ô nhiễm không khí.
- Vận dụng được hiểu biết về vai trò của thực vật để có các biện pháp trồng và bảo vệ cây xanh.
2. Năng lực:
Thực hiện bài học này sẽ góp phần hình thành và phát triển một số năng lực sau:
2.1. Năng lực chung:
 • Năng lực tự chủ và tự học: tìm kiếm thông tin, đọc sách giáo khoa, quan sát tranh ảnh để tìm hiểu các thông tin về vai trò của thực vật trong đời sống và trong tự nhiên.
 • Năng lực công nghệ: sử dụng được thiết bị điện tử trong học tập.
2.2. Năng lực khoa học tự nhiên:
- Trình bày được các ví dụ cho các vai trò của thực vật.
- Giải thích được vai trò của thực vật đối với môi  trường.
- Xác định được tầm quan trọng của thực vật.
- Vận dụng được hiểu biết vai trò của thực vật để có các biện pháp trồng và bảo vệ cây xanh.
3. Phẩm chất: Thông qua thực hiện bài học sẽ tạo điều kiện để học sinh:
- Chăm học, tinh thần tự học, chịu khó tìm tòi tài liệu và thực hiện các nhiệm vụ tìm hiểu về thực vật.
- Yêu thiên nhiên, có ý thức để bảo vệ cây xanh, bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường sống.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
- Video và hình ảnh :
+ Vai trò của thực vật đối với đời sống con người (lương thực, thực phẩm, làm gia vị, làm thuốc, làm đồ dùng, làm giấy, làm cây cảnh, trang trí, cho bóng mát, điều hoà khí hậu)
+ Các cây lương thực chính của thế giới (lúa nước, ngô, khoai tây, lúa mì, khoai lang, cao lương, kê và đại mạch)
+ Sơ đồ thực vật giữ cân bằng khí oxygen và carbon dioxide
+ Không khí bị ô nhiễm nơi có ít thực vật và không khí trong lành nơi có nhiều thực vật
+ Cây làm sạch không khí: thiết mộc lan, dương xỉ, tràm, bạch đàn, trúc đào
+ Cây có hại: thuốc lá, cây cần sa,  cây trúc đào hay cây cà độc dược
+ Bảo vệ thực vât: trồng cây, bảo vệ cây con trong rừng, các phong trào đổi chai nhựa lấy cây giống,…
III. Tiến trình dạy học
 1. Hoạt động 1: Xác định vấn đề học tập
a) Mục tiêu:
Giúp học sinh xác định được vấn đề cần học tập là: Thực vật có vai trò vô cùng quan trọng đối với đời sống con người và  môi trường tự nhiên, từ đó con người chúng ta cần có những biện pháp để bảo vệ thực vật.
 b) Nội dung: chơi trò chơi thử tài hiểu biết
Yêu cầu học sinh :
+  Quan sát nối thông tin cho phù hợp các hình ảnh về cây lương thực thực phẩm, cây cho bóng mát, cây ăn quả, cây làm cảnh, cây làm thuốc.
+ Dựa vào tranh và kiến thức thực tế à ghép nối để có đáp án đúng.
c) Sản phẩm: Kết quả mà các em làm được.
d) Tổ chức thực hiện: Xây dựng câu hỏi ghép nối không tính đúng sai.
 1. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới
Hoạt động 2.1. Vai trò của thực vật đối với đời sống con người
 1. Mục tiêu:
- Trình bày được vai trò của thực vật đối với đời sống con người
- Lấy được các ví dụ cho từng vai trò của thực vật
 1. Nội dung:
Yêu cầu học sinh :
+ Xem video bài hát : Vườn cây của ba
+ Dựa vào video và kiến thức thực tế à hoàn thành PHT 1
Stt Tên cây Cây lương thực Cây thực phẩm Cây ăn quả Cây lấy gỗ Cây làm thuốc Cây làm cảnh Cây cho bóng mát
1                
2                
3                
4                
5                
6                
7                
8                
9                
               
+ Nhận xét về vai trò của thực vật đối với đời sống con người
c) Sản phẩm:
+ Đáp án PHT 1:
Stt Tên cây Cây lương thực Cây thực phẩm Cây ăn quả Cây lấy gỗ Cây làm thuốc Cây làm cảnh Cây cho bóng mát
1 Lúa x            
2 Rau   x          
3 Hoa           x  
4 Bưởi     x        
5 Sầu riêng     x        
6 Mít     x x      
7 Cây điều         x    
8 Cây dừa   x          
+ Nhận xét vai trò của thực vật đối với con người:
Thực vật có vai trò quan trong đối với đời sống con người: thực vật được sử dụng thực vật làm thức ăn, đồ dùng, làm cảnh, trang trí, lấy bóng mát…
d) Tổ chức thực hiện:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS DỰ KIẾN SẢN PHẨM
- Chuyển giao nhiệm vụ :
+ Chiếu video bài hát: Vườn cây của ba, yêu cầu Hs  theo dõi, kết hợp kiến thức thực tế hoàn thành PHT 1
+ Chiếu đáp án PHT 1à Rút ra nhận xét về vai trò của thực vật đối với đời sống con người
+ Gv chiếu hình ảnh  cây có hại và 9 loại cây lương thực chính của thế giới
- Thực hiện nhiệm vụ :
+ Học sinh theo dõi video và dựa vào kiến thức thực tếà thành PHT 1
+ Rút ra nhận xét về về trò của thực vật đối với đời sống con người.
- Kết luận, nhận định
Giáo viên nhận xét, đánh giá về tinh thần, thái độ học tập và khuyến khích các em. Chốt vai trò của thực vật.
I. Vai trò của thực vật với đời sống con người:
+ Làm lương thực, thực phẩm
+ Làm thuốc, gia vị
+ Làm đồ dùng, giấy
+ Làm cây cảnh và trang trí
+ Cho bóng mát
Ngoài ra:
+ Cung cấp nguyên liệu cho các ngành công nghiệp, thủ công mỹ nghệ: gỗ, tre…
+ Cung cấp oxygen cho con người.
- Lưu ý: Bên cạnh những lợi ích thì còn có một số cây có hại cho sức khỏe của con người như cây thuốc lá, cây cần sa, cây trúc đào hay cây cà độc dược…
Hoạt động 2.2. Vai trò của thực vật trong tự nhiên
 1. Mục tiêu:
- Trình bày được vai trò của thực vật đối với việc điều hoà khí hậu.
- Kể tên được 1 số thực vật có hại đối với con người
 b) Nội dung:
1. Thực vật điều hoà khí hậu
- Quan sát sơ đồ thực vật giữ cân bằng khí oxygen và carbondioxde à xác định các hoạt động thải khí oxygen, hoạt động lấy khí carbon dioxide
- Dựa vào bảng ảnh hưởng của thực vật đến khí hậu một vùng  xác định các yếu tố khí hậu ở 2 nơi có thực vật và không có thực vật khác nhau như thế nào?
- Rút ra nhận xét về vai trò của thực vật đối với khí hậu
c) Sản phẩm:
Thực vật giúp: Cân bằng khí oxi và cacbonic,  điều hoà các thành phần yếu tố khí hậu,
d) Tổ chức thực hiện:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS DỰ KIẾN SẢN PHẨM
- Chuyển giao nhiệm vụ
+ Gv chiếu hình ảnh trong rừng nơi có nhiều thực vật và nơi ít thực vật sơ đồ hình 20.2, yêu cầu Hs quan sát hình sau đó cho biết:
+ Khí hậu nơi có nhiều thực vật và nơi có ít thực vật khác nhau như thế nào?
- Chiếu bảng ảnh hưởng của thực vật đến khí hậu 1 vùng, yêu cầu Hs quan sát hình sau đó giải thích:
+ Hoạt động nào thải ra khí carbon dioxide
+ Hoạt động nào lấy khí carbon dioxide
- Học sinh rút ra nhận xét về vai trò của thực vật đối với khí hậu.
- Kết luận, nhận định
Giáo viên nhận xét, đánh giá về tinh thần, thái độ học tập. Chốt vai trò của thực vật.
II. Vai trò của thực vật trong tự nhiên
1. Điều hòa khí hậu
-  Thực vật điều hòa các thành phần yếu tố khí hậu: +Giúp giảm cường độ chiếu sáng xuống mặt đất, giảm nhiệt độ, tăng độ ẩm, giảm tốc độ gió.
- Điều hòa hàm lượng khí oxygen và carbon dioxide trong không khí.
=> Thực vật có vai trò điều hòa khí hậu.
Hoạt động 2.3. Trồng và bảo vệ cây xanh.
 1. Mục tiêu:
 • Trình bày được các biện pháp bảo vệ thực vật
 1. Nội dung:
 • Quan sát tranh hình kết hợp kiến thức thực tế nêu các biện pháp bảo vệ thực vật
 1. Sản phẩm:
Mỗi người chúng ta cần có ý thức bảo vệ rừng, trồng và bảo vệ cây xanh
 1. Tổ chức thực hiện:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS DỰ KIẾN SẢN PHẨM
- Chuyển giao nhiệm vụ
+ GV yêu cầu HS quan sát các bức tranh, các biện pháp giúp tăng lượng cây xanh?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS quan sát hình ảnh, tìm các biện pháp tăng lượng cây xanh.
- Kết luận, nhận định
+ Giáo viên nhận xét, đánh giá về tinh thần thái độ học tập. Chốt các biện pháp bảo vệ thực vật
III. Trồng và bảo vệ cây xanh
Là học sinh các em hãy tích cực thực hiện  tham gia các phong trào trồng và bảo vệ cây xanh như: các cuộc thi vẽ tranh tuyên truyền,các hội thi, các việc làm trồng cây, đổi chai nhựa lấy cây con, vệ sinh môi trường, không xả rác bừa để bảo vệ môi trường sống

Hoạt động 3: Luyện tập
a) Mục tiêu:
Củng cố cho HS kiến thức về vai trò của thực vật
 1.  Nội dung:
Làm bài tập: trả lời các câu hỏi
c) Sản phẩm: kết quả làm bài của các em.
d) Tổ chức thực hiện: Xây dựng câu hỏi trắc nghiệm
- Nội dung các câu hỏi
+ Câu 1: Em hãy điền từ còn thiếu vào chỗ …
    Nhờ quá trình… thực vật có khả năng điều hoà lượng oxigen và carbon dioxide trong không khí.
->Quang hợp, hô hấp, thoát hơi nước
+ Câu 2: Chọn câu sai. Trong cùng 1 khu vực so với rừng thì nơi trống trải có gì khác biệt về mặt khí hậu:
A.Tốc độ gió mạnh hơn
B.Độ ẩm thấp hơn
C.Nắng nhiều gay gắt hơn nên nhiệt độ cao hơn
D.Lượng nước chảy ít hơn khi mưa
+Câu 3: Cây Anh túc là cây được dùng để sản xuất chất gây nghiện ?
 1. đúng
 2. sai
+ Câu 4: Cây bưởi là loại cây nào dưới đây?
 1. Cây ăn qu
 2. Cây làm cảnh
 3. Cây lương thực
 4. Cây bóng mát
+ Câu 5 : Em hãy viết tên một số cây có hại cho con người:
Hoạt động 4: Vận dụng
a) Mục tiêu:
Vận dụng kiến thức về các nhóm TV, vai trò của TV, kĩ năng sử dụng dụng cụ và chăm sóc cây vào thực tiễn đời sống.
Phát huy năng lực tự học, tự chủ của HS trong tìm kiến, thu thập thông tin trên internet, kinh nghiệm từ người thân, ...lập kế hoạch và thực hiện nhiệm vụ GV giao. 
 b) Nội dung:
GV yêu cầu học sinh lựa chọn loài thực vật có ích (cây rau, cây gia vị, cây hoa...trong hộp xốp hoặc thủy canh....), sử dụng dụng cụ để trồng và chăm sóc cây tại nhà.
c) Sản phẩm:
HS tự trồng và bảo vệ cây xanh
d) Tổ chức thực hiện:
Giao về nhà cho học sinh thực hiện.
 

 

Thông tin bài học
I. Mục tiêu1. Kiến thức: Sau khi học xong bài học này, học sinh sẽ khám phá được vai trò của thực vật trong tự nhiên và trong đời sống con người, bao gồm: - Trình bày được vai trò của thực vật đối với đời sống con người.- Trình bày được vai trò của thực vật trong tự nhiên: Điều hoà khí hậu hạn chế ô nhiễm không khí.- Vận dụng được hiểu biết về vai trò của thực vật để có các biện pháp trồng và bảo vệ cây xanh.2. Năng lực: Thực hiện bài học này sẽ góp phần hình thành và phát triển một số năng lực sau:2.1. Năng lực chung:- Năng lực tự chủ và tự học: tìm kiếm thông tin, đọc sách giáo khoa, quan sát tranh ảnh để tìm hiểu các thông tin về vai trò của thực vật trong đời sống và trong tự nhiên.- Năng lực công nghệ: sử dụng được thiết bị điện tử trong học tập.2.2. Năng lực khoa học tự nhiên:- Trình bày được các ví dụ cho các vai trò của thực vật.- Giải thích được vai trò của thực vật đối với môi trường. - Xác định được tầm quan trọng của thực vật.- Vận dụng được hiểu biết vai trò của thực vật để có các biện pháp trồng và bảo vệ cây xanh.3. Phẩm chất: Thông qua thực hiện bài học sẽ tạo điều kiện để học sinh:- Chăm học, tinh thần tự học, chịu khó tìm tòi tài liệu và thực hiện các nhiệm vụ tìm hiểu về thực vật. - Yêu thiên nhiên, có ý thức để bảo vệ cây xanh, bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường sống.
VAI TRÒ CỦA THỰC VẬT TRONG ĐỜI SỐNG VÀ TRONG TỰ NHIÊN
Thuộc chủ đề:
Học liệu số
Gửi lên:
06/08/2022
Lớp:
Lớp 6
Môn học:
Khoa học tự nhiên
Xem:
34
Tải về:
Thông tin tác giả
Lê Thị Sương
Họ và tên:
Lê Thị Sương
Đơn vị công tác:
Trường THCS Kỳ Hà
Địa chỉ:
Trường THCS kỳ HÀ -TX Kỳ Anh-Hà Tĩnh
   Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về bài giảng này?
Hãy click vào hình sao để đánh giá bài giảng

  Ý kiến bạn đọc

Thiết kế bài giảng điện tử 2021
Học và làm theo Bác
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây