Học trực tuyến

Đọc

  •   Xem: 37
  •   Thảo luận: 0
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CUỘC THI QUỐC GIA THIẾT KẾ BÀI GIẢNG E-LEARNING

KẾ HOẠCH BÀI DẠY
Người trình bày: Trần Thị Kim Anh
Đơn vị: Trường THCS Nguyễn THCS Nguyễn Du – Buôn Hồ - Đắc Lắc
Bài 3 - Văn bản 2 - Tiết 1 : VẺ ĐẸP QUÊ HƯƠNG TA ( Nguyễn Đình Thi)
MÔN NGỮ VĂN 6 - BỘ SÁCH CHÂN TRỜI SÁNG TẠO –Chương trình GDPT2018
Địa chỉ Nội dung thuyết minh Ghi chú
Slide 1
Trang bìa:
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CUỘC THI THIẾT KẾ GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ ELEARNING
    Văn bản:  VẺ ĐẸP QUÊ HƯƠNG TA ( Nguyễn Đình Thi)
BỘ SÁCH GIÁO KHOA CHÂN TRỜI SÁNG TẠO LỚP 6
Giáo viên: Trần Thị Kim Anh
Email: kanguvan99@gmail.com
Điện thoại: 0973.06.43.47
Trường THCS Nguyễn Du
Phường An Lạc – Thị xã Buôn Hồ - Tỉnh Đắc Lắc
Giấy phép bài dự thi: CC BY /CC BY-SA Tháng 10/2021
-Giới thiệu thông tin cá nhân người thực hiện.
Slide 2