Học trực tuyến

Bài 33: Đa dạng sinh học

  •   Xem: 77
  •   Thảo luận: 0
KẾ HOẠCH BÀI DẠY
CHỦ ĐỀ 8: ĐA DẠNG THẾ GIỚI SỐNG
BÀI 33: ĐA DẠNG SINH HỌC (TIẾT 1)
Môn học: KHTN; lớp: 6
Thời gian thực hiện: (1 tiết)
I. MỤC TIÊU
NĂNG LỰC, PHẨM CHẤT YÊU CẦU ĐẠT ĐƯỢC
NĂNG LỰC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Nhận thức khoa học tự nhiên Nêu được vai trò của đa dạng sinh học trong tự nhiên và trong thực tiễn (ổn định hệ sinh thái, điều hòa khí hậu, cung cấp lương thực, thực phẩm, dược liệu,…).
Tìm hiểu tự nhiên Nhận dạng được một số đại diện sinh vật có ích trong tự nhiên và trong đời sống.
Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học Giải thích được vì sao cần bảo vệ đa dạng sinh học.
NĂNG LỰC CHUNG
Tự chủ và tự học Chủ động, tích cực thực hiện các nhiệm vụ của bản thân khi tìm hiểu về đa dạng sinh học.
Giải quyết vấn đề và sáng tạo Vận dụng linh hoạt các kiến thức, kỹ năng để trả lời câu hỏi và ứng dụng vào thực tế.
PHẨM CHẤT CHỦ YẾU
Chăm chỉ Thích đọc sách báo, tìm tư liệu trên mạng Internet để mở rộng kiến thức.
Có ý thức vận dụng kiến thức, kĩ năng học được ở nhà trường, trong sách báo và từ các nguồn tin cậy khác vào học tập và đời sống hàng ngày.
Trách nhiệm Có ý thức bảo vệ môi trường sống và bảo vệ sinh vật.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
- Giáo viên: Bài giảng điện tử Eleaning, máy chiếu, tivi, laptop, phiếu học tập.
- Học sinh: Chuẩn bị bài, đọc tài liệu và tìm hiểu thêm thông tin trên internet.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
Hoạt động học (thời gian) Thời gian Nội dung dạy học trọng tâm PP, KTDH chủ đạo Phương án đánh giá  
 
HĐ1: Xác định nhiệm vụ học tập (5 phút) HS quan sát video, hình ảnh trả lời câu hỏi.
HS xác định được một số nhiệm vụ học tập.
PP: trực quan.
KTDH: kĩ thuật động não.
Phiếu học tập số 1  
HĐ2: Tìm hiểu về đa dạng sinh học (15 phút) HS xác định được đặc điểm đặc trưng thể hiện sự đa dạng sinh học. PP: trực quan.
KTDH: Kĩ thuật động não.
Phiếu học tập số 2
 
 
3: Vai trò của đa dạng sinh học trong tự nhiên và trong thực tiễn (15 phút) HS nêu được vai trò của đa dạng sinh học trong tự nhiên, trong thực tiễn và cho ví dụ.
 
PP: trực quan.
KTDH: Kĩ thuật động não.
Phiếu học tập số 3
 
 
4: Luyện tập (7 phút) HS hệ thống kiến thức bài học bằng cách trả lời các câu hỏi của trò chơi ô chữ.
 
PP: trực quan
KTDH: Kĩ thuật động não.
Trò chơi ô chữ  
5: Vận dụng (3 phút) Học sinh quan sát mẫu và tự thiết kế hình ảnh động vật bằng lá cây.      
B. HOẠT ĐỘNG HỌC
1. Hoạt động 1: Xác định nhiệm vụ học tập (5 phút)
a) Mục tiêu: HS xác định nhiệm vụ học tập.
b) Nội dung: GV cho HS xem video và trả lời câu hỏi trong phiếu học tập số 1
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1
- Học sinh quan sát video: “Hôm nay thấy tê tê ăn kiến đỏ trong rừng”
https://www.youtube.com/wath?v=6aIb64T3vzQ
Câu 1: Em hãy cho biết thức ăn của tê tê là gì?

- Học sinh quan sát video: Tê tê: Động vật có vú bị buôn bán nhiều nhất thế giới”
https://www.youtube.com/watch?v=lTEeBmWmegE&t=102s
Câu 2: Tê tê phân bố ở môi trường nào?

Câu 3: Các em hãy nêu vai trò có lợi của tê tê?
c) Sản phẩm: Câu trả lời của HS.
d) Tổ chức thực hiện:
- Chuyển giao nhiệm vụ học tập: GV yêu cầu HS xem video, trả lời 3 câu hỏi ở mục nội dung.
- Thực hiện nhiệm vụ: HS xem video, làm việc cá nhân để suy nghĩ trả lời các câu hỏi. HS đưa ra được nhiệm vụ học tập.
- Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận: HS trả lời các câu hỏi trên.
- Đánh giá, kết luận: Giáo viên gợi mở để học sinh nhận ra sự đa dạng của thế giới tự nhiên: số lượng loài, số lượng cá thể trong loài, môi trường sống.
2. Hoạt động 2: Tìm hiểu về đa dạng sinh học (15 phút)
a) Mục tiêu: HS xác định được đặc điểm đặc trưng thể hiện sự đa dạng sinh học.
b) Nội dung:
- GV cho HS xem video “Đa dạng sinh học” và trả lời các câu hỏi trong phiếu học tập số 2.
- HS quan sát, phân tích video, xác định đặc điểm đặc trưng thể hiện sự đa dạng sinh học, nhận xét sự đa dạng sinh học ở các môi trường và giải thích.
- HS quan sát, phân tích video về đa dạng sinh học Việt Nam, GV hướng HS đến nhiệm vụ bảo vệ môi trường tự nhiên cho các loài sinh vật.
 
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2
- Học sinh xem video “Đa dạng sinh học”
https://www.youtube.com/watch?v=6sRhl5iaUwY&t=297s
Câu 1: Hãy chọn đáp án đúng điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau:

- Học sinh xem video: “Sa mạc 101/Địa lý quốc gia”
https://www.youtube.com/watch?v=n4crvs-KTBw&t=40s
Câu 2: Em hãy chọn sinh vật thích nghi với môi trường sa mạc?