Học trực tuyến

Bài 29: Bảo vệ và khoanh nuôi rừng

  •   Xem: 26
  •   Thảo luận: 0
III. TÓM TẮT BÀI GIẢNG (thông qua các slide)
 
STT TRÌNH CHIẾU MỤC TIÊU, Ý TƯỞNG THIẾT KẾ
Slide 1
Thông tin chung
 Giới thiệu những thông tin của giáo viên và bài giảng
 Slide thông tin kèm nhạc nhẹ bài “rừng xanh yêu thương”
Slide 2
Video giới thiệu vào bài học GV giới thiệu cho học sinh xem video tạo tình huống gợi mở dẫn dắt học sinh tìm hiểu vào bài mới.
Trong video có lồng ghép MV âm nhạc “đom đóm” của ca sĩ Jack mang thông điệp bảo vệ rừng tạo hứng thú cho học sinh.
Học sinh tạo tình huống có vấn đề, giải quyết bằng cách tìm hiểu bài mới.
Slide 3
Bài tập ôn tập kiến thức cũ
 GV cho HS làm một số bài tập ôn kiến thức cũ liên quan đến bài học mới. Học sinh phải trả lời hết tất cả các câu hỏi mới được chuyển slide.
Mỗi câu hỏi học sinh được làm 2 lần, nếu chưa vượt qua nhóm câu hỏi thì cho phép học sinh có thể làm lại.


 
Slide 4
Mục tiêu bài học
GV giới thiệu mục tiêu bài học về kiến thức, kĩ năng, thái độ, phẩm chất năng lực cần đạt được sau khi học xong bài này.
Slide 5
Nội dung bài học